<<
>>

Тести для перевірки знань

1. Дві концепції походження грошей:

А) проста та повна;

Б) дискреційна та недискреційна;

В) раціоналістична та еволюційна;

Г) повноцінна та неповноцінна.

2.

Неповноцінні гроші - це:

А) гроші, які знецінюються;

Б) гроші, що виготовлені не з коштовних металів;

В) грошові знаки, які не розмінюються на коштовний метал;

Г) гроші, що емітуються для фінансування витрат державного бюджету.

3. В основу своєї теорії К. Маркс поклав тезу про те, що гроші – це продукт товарного виробництва та виділив наступні форми вартості грошей, а саме:

А) просту та загальну;

Б) повну, загальну та просту;

В) грошову та повну.

Г) просту, загальну, повну та грошову;

4. Така властивість грошей, як портативність - це:

А) здатність грошей ділитися на частини і мати кратні номінали;

Б) здатність грошей якомога триваліше зберігати однакову купівельну силу;

В) здатність грошей одного й того ж номіналу незалежно від форми мати однакову вартість;

Г) здатність грошей легко переміщуватися.

5. Повноцінні гроші поділяються на:

А) товарні та металеві;

Б) кредитні та паперові;

В) паперові та товарні;

Г) металеві та паперові.

6. Білонна монета – це монета, яка:

А) карбується не з дорогоцінного металу;

Б) карбується з дорогоцінного металу;

В) карбується у формі злитків;

Г) не випускається в обіг.

7. Неповноцінні гроші поділяються на:

А) кредитні та товарні;

Б) кредитні та паперові;

В) паперові та металеві;

Г) товарні та металеві.

8.

Вексель - це:

А) встановленої форми грошовий документ, який містить безумовний наказ власника рахунку про виплату вказаної суми;

Б) вексель банка, що виписаний під придбані в своє розпорядження векселі приватних осіб;

В) боргове зобов’язання встановленого зразку, що дає незаперечне право на одержання зазначеної в ньому суми грошей у термін;

Г) специфічна грошова форма, у якій грошова суть істотно послаблена, відхиляється від загальноприйнятих, стандартних форм.

9. Кредитна банківська платіжна картка надає:

А) можливість розпоряджатися карточним рахунком у межах залишку засобів на ньому;

Б) право фізичному лицю-власнику розпоряджатися карточним рахунком юридичної особи;

В) можливість фізичному ліцю-держателю розпоряджатися власним карточним рахунком;

Г) можливість робити операції по дебету карточного рахунку в межах установленого банком-емітентом ліміту кредиту.

10. Сутність функція грошей міра вартості полягає у тому, що:

А) гроші є посередником в обміні товарів;

Б) гроші виступають засобом виміру вартості всіх інших товарів;

В) гроші виходять зі сфери обігу і перетворюються в скарб;

Г) гроші обслуговують погашення різноманітних боргових зобов?язань між суб?єктами економічних відносин, що виникають у процесі розширеного відтворення.

11. Основні функції грошей - це:

А) міра вартості ,засіб обігу та світові гроші

Б) засіб накопичення, засіб платежу;

В) міра вартості та засіб платежу.

Г) засіб обігу, міра вартості, засіб платежу та світові гроші;

12. Прямий товарообмін – це:

А) ліквідність;

Б) бартер;

В) аукціон;

Г) біржова торгівля;

13. Депозитні гроші - це :

А) нерозмінні на метал знаки вартості, що випускаються державою для покриття своїх витрат і наділяються нею примусовим курсом;

Б) вид кредитних грошей, що створюються на основі банківських вкладів і системи спеціальних розрахунків, які здійснюються між банками шляхом переносу сум з одного рахунка на інший;

В) гроші, номінальна вартість яких відповідає вартості благородного металу;

Г) гроші особливого типу, що не розмінні на золото, а в обіг випускаються Центральним банком як банкноти.

14. Чим відрізняються кредитні гроші від паперових грошей?

А) кредитні гроші виникають з функції грошей як засобу платежу, випускаються банком та не мають примусового курсу, а паперові гроші виникають з функції грошей як засобу обігу, емітуються державним органом або центральним банком, наділені державою примусовим курсом;

Б) кредитні гроші виникають з функції грошей як засобу обігу, емітуються державним органом або центральним банком, наділені державою примусовим курсом, а паперові гроші виникають з функції грошей як засобу платежу, випускаються банком та не мають примусового курсу;

В) кредитні гроші виникають з функції грошей як засобу платежу, емітуються державним органом або центральним банком, наділені державою примусовим курсом, а паперові гроші виникають з функції грошей як засобу обігу, випускаються банком та не мають примусового курсу;

Г) кредитні гроші виникають з функції грошей як засобу обігу, випускаються банком та не мають примусового курсу, а паперові гроші виникають з функції грошей як засобу платежу, емітуються державним органом або центральним банком, наділені державою примусовим курсом.

15. Функції світових грошей - це:

А) гроші обслуговують погашення різноманітних боргових зобов?язань між суб?єктами економічних відносин;

Б) гроші виходять зі сфери обігу і перетворюються в скарб;

В) гроші обслуговують рух вартості в міжнародному економічному обігу і забезпечують реалізацію взаємовідносин між країнами;

Г) гроші є посередником в обміні товарів і забезпечують їх обіг.

16. Масштаб цін – це:

А) величина грошової одиниці даної країни;

Б) покупка товарів та послуг в кредит;

В) покупка чи продаж товарів чи послуг;

<< | >>
Источник: Колесніченко В.Ф.. Гроші та кредит. Навчальний посібник.. 2008

Еще по теме Тести для перевірки знань:

 1. Тести для перевірки знань
 2. Тести для перевірки знань
 3. Тести для перевірки знань
 4. Тести для перевірки знань
 5. Тести для перевірки знань
 6. Тести для перевірки знань
 7. Тести для перевірки знань
 8. Тести для перевірки знань
 9. Тести для перевірки знань
 10. Тести для перевірки знань
 11. Тести для перевірки знань
 12. Тести для перевірки знань
 13. Тести для перевірки знань
 14. Завдання для перевірки знань
 15. Завдання для перевірки знань