<<
>>

Тести для перевірки знань

1. Яка форма безготікових розрахунків частіше використовується в Україні:

А) платіжне доручення; В) чеки;

Б) вексель; Г) акредитив.

2.

Акредитив – це :

А) розрахунковий документ, який містить вимогу одержувача безпосередньо до платника сплатити суму грошей і доручення платника банку, який його обслуговує, здійснити переведення встановленої платником суми грошей зі свого рахунка на рахунок одержувача;

Б) грошовий документ, за яким одна кредитна установа згідно з заявою клієнта доручає іншій здійснити за рахунок спеціально заброньованих для цього коштів оплату товарно-транспортних документів за відвантажені товари чи надані послуги або виплатити пред’явникові акредитиву певну суму грошей;

В) боргове зобов’язання встановленого зразку, що дає незаперечне право на одержання зазначеної в ньому суми грошей у термін, який указано у векселі;

Г) розрахунковий документ, який містить доручення платника банку або іншій установі – члену платіжної системи здійснити переведення зазначеної в ньому суми грошей зі свого рахунка на рахунок одержувача.

3. Безготівковий обіг - це :

А) сума платежів, які здійснюються без використання готівки шляхом переведення готівкових коштів на рахунках клієнтів;

Б) частина грошового обігу, що здійснюється як у готівковій формі так і без використання готівки;

В) частина грошового обігу, що дорівнює сумі всіх платежів, здійснених у готівковій формі за певний період часу.

4. Співвідношення між грошовою масою та грошовою базою називається:

А) нормою обовязкового резервування;

Б) додатковим резервом;

В) грошово-кредитним мультиплікатором;

Г) прирістом грошової маси.

5. Безготівковий розрахунок виконується шляхом виписування таких документів:

А) боргове зобов’язання;

Б) акредитив;

В) вексель

6.

До квазигрошей відносять:

А) банкноти;

Б) електронні депозити;

В) казначейські білети;

Г) чеки;

7. Бенефіціар – це:

А) юридична особа, на користь якої відкрито акредитив

Б) фізична особа, на користь якої відкрито акредитив

В) фізична особа, яка відкрила акредитив

Г) юридична особа, яка відкрила акредитив

8. Безакцептне списання коштів - це:

А) списання коштів з рахунка платника без його згоди на підставі документів, поданих банкові одержувачем коштів;

Б) списання коштів з рахунка платника з його згоди на підставі документів, поданих банкові одержувачем коштів;

9. Рівняння обміну Фішера M- це:

А) середній рівень цін;

Б) об’єм товарів та послуг;

В) середня маса грошей;

10. Грошовий агрегат М0 – це:

А) кошти поточних рахунків в банках;

Б) грошова готівка в обігу;

В) довгострокові депозити та ощадні сертифікати;

11. Грошовий агрегат М2 – це:

А) грошова готівка в обігу;

Б) кошти на поточних рахунках в банках;

В) строкові і ощадні депозити в комерційних банках;

12. Якщо величина готівки складає 210 млн.грн, поточних вкладів 400 млн.грн, ощадних вкладів – 290 млн.грн, строкових вкладів – 350 млн.грн, то грошовий агрегат М2 дорівнює:

А) 610 млн. грн.;

Б) 900 млн. грн.;

В) 1250 млн. грн.;

Г) 400 млн. грн..

<< | >>
Источник: Колесніченко В.Ф.. Гроші та кредит. Навчальний посібник.. 2008

Еще по теме Тести для перевірки знань:

 1. Тести для перевірки знань
 2. Тести для перевірки знань
 3. Тести для перевірки знань
 4. Тести для перевірки знань
 5. Тести для перевірки знань
 6. Тести для перевірки знань
 7. Тести для перевірки знань
 8. Тести для перевірки знань
 9. Тести для перевірки знань
 10. Тести для перевірки знань
 11. Тести для перевірки знань
 12. Тести для перевірки знань
 13. Тести для перевірки знань
 14. Завдання для перевірки знань
 15. Завдання для перевірки знань
 16. Завдання для перевірки знань
 17. Завдання для перевірки знань
 18. Завдання для перевірки знань