<<
>>

Тести для перевірки знань

1. Чим відрізняється ринок грошей від ринку капіталу?

А) на ринку грошей здійснюються короткострокові кредитні операції, а на ринку капіталу - середньо- і довгострокові кредитні операції;

Б) на ринку грошей здійснюються середньо- і довгострокові кредитні операції, а на ринку капіталу - короткострокові кредитні операції;

В) ринок грошей складається з ринку цінних паперів, середнє та довгострокових займів, ринок капіталу - з облікового ринку, валютного ринку, міжбанківського ринку.

2.

Чим займаються на міжбанківському ринку:

А) банки обмінюються валютою;

Б) випускають і продають цінні папери;

В) одні банки розміщують свої тимчасово вільні кошти, а інші їх отримують.

3. Привілейовані акції - це акції, які :

А) дають акціонеру право брати участь в управлінні справами товариства;

Б) зазначена особа їх власника;

В) не містять імені або найменування їх власника;

Г) дають їх власникові переважне право на отримання дивідендів, але виключають право участі в управлінні підприємством.

4. Прості акції - це акції, які:

А) дають акціонеру право брати участь в управлінні справами товариства;

Б) зазначена особа їх власника;

В) не містять імені або найменування їх власника;

Г) дають їх власникові переважне право на отримання дивідендів, але виключають право участі в управлінні підприємством.

5. На грошовому ринку виконуються:

А) короткострокові операції

Б) середньострокові операції

В) довгострокові операції

6. В якому секторі грошового ринку зв’язок між продавцем та покупцем здійснюється через фінансових посередників:

А) сектор прямого фінансування

Б) сектор посереднього фінансування

7. Фінансовий ринок означає:

А) економічний простір, на якому формуються відносини купівлі-продажу фінансових фондів

Б) місце здійснення операцій з фінансовими інструментами

В) сукупність фінансових установ

8.

Залежно від форми випуску виділяють наступні види акцій:

А) документарні та бездокументарні

Б) прості та привілейовані

В) іменні та на пред’явника

Г) прості та іменні

9. Ринок, на якому позичальник отримує гроші, обліковуючи свої короткострокові цінні папери – це:

А) первинний ринок цінних паперів

Б) міжбанківський ринок

В) обліковий ринок

Г) ринок капіталів

10. Структура фінансового ринку представляє собою:

А) ринок цінних паперів та обліковий ринок

Б) ринок грошей та валютний ринок

В) ринок грошей та ринок капіталів

Г) ринок капіталів та міжбанківський ринок

11. Серед основних операцій на грошовому ринку виділяють:

А) посередницькі операції

Б) операції з купівлі та продажу грошей

В) операції з обслуговування міжбанківських, кредитних та валютних відносин

Г) операції з купівлі та продажу грошей, посередницькі операції

12. Сектор грошового ринку, що охоплює частину кредитного ринку і повністю ринок інструментів власності – це:

А) ринок цінних паперів

Б) ринок капіталів

В) міжбанківський ринок

Г) обліковий ринок

13. До похідних цінних паперів відносять:

А) заставна;

Б) опціон;

В) облігація;

Г) чек

<< | >>
Источник: Колесніченко В.Ф.. Гроші та кредит. Навчальний посібник.. 2008

Еще по теме Тести для перевірки знань:

 1. Тести для перевірки знань
 2. Тести для перевірки знань
 3. Тести для перевірки знань
 4. Тести для перевірки знань
 5. Тести для перевірки знань
 6. Тести для перевірки знань
 7. Тести для перевірки знань
 8. Тести для перевірки знань
 9. Тести для перевірки знань
 10. Тести для перевірки знань
 11. Тести для перевірки знань