<<
>>

Тести для перевірки знань

1. Яких з перечислених елементів не має грошова система?

А) Грошова одиниця;

Б) грошова маса;

В) масштаб цін;

Г) валютний курс;

Д) порядок готівкового обігу;

Е) національний банк та його діяльність;

Ж) грошовий агрегат

2. У біметалізмі за скількома металами закріплюється роль еквіваленту?

А) 1;

Б) 3;

В) 2;

Г) 4;

3. Який був перший різновид біметалізму?

А) система “подвійної валюти”;

Б) система “паралельної валюти”;

В) система “кульгаючої валюти” ;

Г) система “валютного контролю”;

4.

Різновидами монометалізму є:

А) система паралельного обертання валюти, золотомонетний та золотоде- візний стандарти;

Б) золотомонетний, золотодевізний стандарти та система подвійної валюти;

В) золото зливковий, золотомонетний стандарти та система кульгаючої валюти;

Г) золотомонетний, золотодевізний та золото зливковий стандарти.

5. Яка з перечислених рис золотого стандарту не є вірною?

А) золото виконує усі п`ять функцій;

Б) дозволяється вільне карбування золотих монет для приватних осіб;

В) не дозволяється ввіз іноземної валюти, коли кредитні гроші є вільно в обігу;

Г) допускається вивіз іноземної валюти, коли кредитні гроші є вільно в обігу;

6. Чи зберіг долар США важливе місце у системі міжнародних розрахунків у валютних резервах інших країн у Ямайській валютній системі?

А) так;

Б) ні;

7. У якій країні був заснований золотозливковий стандарт?

А) Англія;

Б) Франція;

В) Бельгія;

Г) Нідерланди;

8. Що являють собою системи паперово-кредитного обігу?

А) грошові системи за якими обіг не обслуговується грошовими знаками;

Б) грошові системи за якими обіг обслуговують грошові знаки що мають внутрішню вартість;

В) грошові системи за якими обіг обслуговують грошові знаки що не мають внутрішню вартість;

Г) модернізовану грошову масу;

9.

Які існують типи грошових систем з позиції господарського механізму?

А) ринкового зразка;

Б) регульовані;

В) неринкового зразка;

Г) саморегульовані;

10. Саморегульовані грошові системи – це:

А) Системи, які базуються наобслуговуванні грошового обігу повноцінними монетами і розмінними банкнотами;

Б) системи, які базуються на обігових паперових і металевих грошових знаках

11. Відповідно до форм грошового обертання грошова системи буває:

А) відкрита та закрита;

Б) ринкова та неринкова;

В) саморегульована та регульована;

Г) монометалевого, біметалевого та кредитно-паперого обертання.

12. Які з приведених відповідей є елементами грошової системи України?

А) види грошових знаків, що мають законну платіжну силу;

Б) офіційний валютний курс гривні;

В) орган грошово-кредитного і валютного регулювання;

Г) усі відповіді вірні;

<< | >>
Источник: Колесніченко В.Ф.. Гроші та кредит. Навчальний посібник.. 2008

Еще по теме Тести для перевірки знань:

 1. Тести для перевірки знань
 2. Тести для перевірки знань
 3. Тести для перевірки знань
 4. Тести для перевірки знань
 5. Тести для перевірки знань
 6. Тести для перевірки знань
 7. Тести для перевірки знань
 8. Тести для перевірки знань
 9. Тести для перевірки знань
 10. Тести для перевірки знань
 11. Тести для перевірки знань