<<
>>

Тести для перевірки знань

1. Інфляція – це:

А) знецінювання національної грошової одиниці у співвідношенні з іноземною валютою;

Б) знецінювання грошей, падіння їх купівельної спроможності, викликане незначним підвищенням цін, товарним дефіцитом, підвищенням товарів та послуг;

В) знецінювання грошей, падіння їх купівельної спроможності, викликане підвищенням цін, товарним дефіцитом і зниженням якості товарів та послуг;

Г) жодної вірної відповіді.

2.

Зниження рівня інфляції (темпу росту цін) – це:

А) стагфляція;

Б) ревальвація;

В) дефляція;

Г) дезінфляція.

3. Лаж на золото – це:

А) підвищення ціни на золоті монети в паперових грошах порівняно з їх номінальною вартістю;

Б) процес демонетизації золота;

В) податок на золото;

Г) зниження ціни на золоті монети

4. Посилення процесу зменшення реальної вартості грошової одиниці порівняно з її номінальним золотим вмістом, відповідно до зростання лажу, називають:

А) депорт;

Б) репорт;

В) котирування;

Г) дизажіо;

Д) опціон.

5. Залежно від причин, що викликають інфляцію, розрізняють такі її види:

А) відкриту або цінову;

Б) наростаючу;

В) структурну;

Г) інфляцію зростання заробітної плати;

Д) придушену;

Е) інфляцію зростання матеріальних витрат виробництва;

Ж) повзучу.

6. З погляду макроекономічного аналізу розрізняють наступні групи інфляції:

А) відкриту або цінову

Б) наростаючу

В) структурну

Г) інфляцію зростання заробітної плати

Д) придушену

Е) інфляцію зростання матеріальних витрат виробництва

Ж) повзучу.

7. Інфляція з темпом зростання цін 3% – 3,5%:

А) повзуча;

Б) нормальна;

В) галопуюча;

Г) гіперінфляція.

8.

Латентна (подавлена) інфляція –це:

А) вид інфляції відкритого типу, коли вона проявляється не тільки у відкритому зростанні цін, а й у вигляді постійного дефіциту товарної маси, або падіння якісних характеристик продукції (властива адміністративній економіці); або проявляється у відсутності платоспроможного попиту в зв’язку з затримкою виплат заробітної плати, пенсій, стипендій тощо (властива перехідній економіці);

Б) вид інфляції відкритого типу, коли вона проявляється не у відкритому зростанні цін, а у вигляді постійного дефіциту товарної маси, або падіння якісних характеристик продукції (властива адміністративній економіці); або проявляється у відсутності платоспроможного попиту в зв’язку з затримкою виплат заробітної плати, пенсій, стипендій тощо (властива перехідній економіці);

В) вид інфляції закритого типу, коли вона проявляється не тільки у відкритому зростанні цін, а й у вигляді постійного дефіциту товарної маси, або падіння якісних характеристик продукції (властива адміністративній економіці); або проявляється у відсутності платоспроможного попиту в зв’язку з затримкою виплат заробітної плати, пенсій, стипендій тощо (властива перехідній економіці);

Г) вид інфляції закритого типу, коли вона проявляється не у відкритому зростанні цін, а у вигляді постійного дефіциту товарної маси, або падіння якісних характеристик продукції (властива адміністративній економіці); або проявляється у відсутності платоспроможного попиту в зв’язку з затримкою виплат заробітної плати, пенсій, стипендій тощо (властива перехідній економіці).

9. Перевищення пропозиції над попитом, що генерує процес зростання виробництва і в результаті через підвищення цін на товари, викликає збільшення грошової маси:

А) інфляція пропозиції

Б) інфляція попиту

В) фіскальна інфляція

10. Інфляція виникає, якщо:

А) швидкість обертання грошей перевищує ріст реального національного доходу при незмінній номінальній кількості грошей;

Б) темп приросту номінальної кількості грошей перевищує темп приросту реального національного доходу при незмінній швидкості обертання грошей;

В) номінальна кількість грошей і швидкість їхнього обертання перевищує ріст реального національного доходу;

Г) жодної вірної відповіді.

11.

Інфляцію, яка відбувається внаслідок порушення рівноваги товарного обміну, називають:

А) інфляцією попиту;

Б) латентною інфляцією;

В) інфляцією пропозиції;

Г) фіскальною інфляцією.

12. Наслідки інфляції:

А) зниження життєвого рівня населення;

Б) зростання життєвого рівня населення;

В) ефект інфляційного оподаткування;

Г) спад виробництва.

13. Що характеризує зміни в часі загального рівня цін на всі товари та послуги, що реалізовані кінцевим споживачем?

А) індекс споживчих цін;

Б) індекс цін виробників;

В) дефлятор ВВП.

14.Антиінфляційна політика передбачає:

А) розвиток ринкового механізму, таргетування інфляції.

Б) регулювання банківської активності економічними та адміністративними методами підвищення ставки дисконтного відсотку, збільшення обов’язків резервів, здійснення операцій з цінними паперами на фондовому ринку

В) розвиток ринкового механізму, проведення глибоко продуманої політики грошового регулювання, скорочення бюджетного дефіциту

Г) кредитну рестрикцію та лімітування випуску готівки.

15. За характером обміну старих грошей на нові розрізняють грошові реформи:

А) повні грошові реформи, реформи часткового типу, грошові реформи для проведення спеціальних стабілізаційних заходів;

Б) конфіскаційного і неконфіскаційного типів;

В) одно монетні; паралельного типу.

16. Процес зміцнення масштабу цін – це…

А) нуліфікація;

Б) девальвація;

В) ревальвація;

Г) дефляція;

Д) деномінація;

Е) дезінфляція;

Ж) жодної вірної відповіді.

17. Ревалоризація—це:

А) реалізація комплексу економічних перетворень для поступового відновлення до інфляційної вартості паперових грошей.

Б) офіційне підвищення золотого змісту національної валюти або підвищення вартості грошової одиниці щодо курсів інших валют

В) зміцнення масштабу цін

18. Процес нуліфікації передбачає:

А) деномінацію зміцнення грошової маси й заміну її новою укрупненою грошовою одиницею

Б) штучне підвищення золотого змісту національної валюти або підвищення вартості грошової одиниці щодо курсів інших валют

В) зміну масштабу цін

Г) реалізацію комплексу економічних перетворень для поступового відновлення до інфляційної вартості паперових грошей

<< | >>
Источник: Колесніченко В.Ф.. Гроші та кредит. Навчальний посібник.. 2008

Еще по теме Тести для перевірки знань:

 1. Тести для перевірки знань
 2. Тести для перевірки знань
 3. Тести для перевірки знань
 4. Тести для перевірки знань
 5. Тести для перевірки знань
 6. Тести для перевірки знань
 7. Тести для перевірки знань
 8. Тести для перевірки знань
 9. Тести для перевірки знань
 10. Тести для перевірки знань
 11. Тести для перевірки знань
 12. Тести для перевірки знань
 13. Тести для перевірки знань