<<
>>

Тести для перевірки знань

Що називається валютним демпінгом?

А) учасники домовляються про купівлю-продаж валюти на певну дату за курсом, визначеним в угоді;

Б) знецінювання національної валюти з метою нарощування експорту

В) співвідношення між двома валютами, що випливає з їхнього курсу стосовно курсу третьої валюти;

Г) сукупність заходів, що реалізуються міжнародними організаціями, державою у сфері валютних відносин.

2.

Пряме втручання центрального банку або казначейства у валютний ринок, яке зводиться до купівлі та продажу центральним банком або казначейством інвалюти:

А) котирування валюти;

Б) валютна інтервенція;

В) ревальвація;

Г) валютне регулювання.

3. Встановлення курсу називається котирування валюти. Яке котирування використовує Україна?

А) пряме;

Б) непряме.

4. Валютний арбітраж – це:

А) касова операція з купівлі-продажу валюти;

Б) операція з купівлі-продажу валюти з наступною оберненою угодою з метою отримання прибутку від різниці валютних курсів;

В) строкова операція про купівлю-продаж валюти на певну дату за визначеним курсом;

Г) валютне регулювання.

5. Валюта, виражена в особливих міжнародних одиницях, що емітуються міжнародними фінансово-кредитними установами – це:

А) колективна валюта

В) іноземна валюта

г) міжнародна торгова валюта

6. Валютна інтервенція передбачає:

А) контроль Центрального банку за рівнем платіжного балансу

Б) втручання Центрального банку або Казначейства у валютний ринок

В) пряме втручання держави у процес курсоутворення

Г) облікова політика і політика обов’язкових резервів

7. Серед основних умов конвертованості валют відзначають:

А) вільний вивіз валютних коштів юридичними особами

Б) ринкові методи управління економікою

В) відсутність обмежень спекулятивних операцій на валютному ринку

Г) високорозвинену банківську систему та свободу експортно-імпортних операцій

8. Валютна система – це:

А) договірно-правова форма валютного регулювання та валютного контролю

Б) складова грошової системи, основною метою якої є створення та контроль за формуванням та використанням державних золотовалютних резервів

В) договірно-правова форма організації валютних відносин між усіма чи переважною більшістю країн світу

Г) сукупність методів та інструментів, спрямованих на реалізацію забезпечення збалансованого платіжного балансу та стабільних джерел надходження іноземної валюти на національний ринок

9.

Валютні відносини – це:

А) економічні відносини, що виникають у процесі міжбанківських торгів валютою

Б) економічні відносини, що регулюють міжнародні торгівельні операції

В) економічні відносини, що виникають у процесі кредитно-грошових і розрахунково-кредитних стосунків у міжнародній сфері

Г) сукупність методів та інструментів, що формують грошовий попит та пропозицію на валютній фондовій біржі

10. Режим валютного курсу, за якого він змінюється під впливом попиту і пропозиції – це:

А) фіксований валютний курс

Б) плаваючий валютний курс

В) форвард-курс

Г) крос-курс

11. Співвідношення між валютними платежами економічних суб’єктів даної держави і валютними надходженнями з-поза економічних меж держави за певний період часу – це:

А) платіжний баланс

Б) золотовалютний резерв

В) курсова політика

Г) конвертація валюти

<< | >>
Источник: Колесніченко В.Ф.. Гроші та кредит. Навчальний посібник.. 2008

Еще по теме Тести для перевірки знань:

 1. Тести для перевірки знань
 2. Тести для перевірки знань
 3. Тести для перевірки знань
 4. Тести для перевірки знань
 5. Тести для перевірки знань
 6. Тести для перевірки знань
 7. Тести для перевірки знань
 8. Тести для перевірки знань
 9. Тести для перевірки знань
 10. Тести для перевірки знань
 11. Тести для перевірки знань
 12. Тести для перевірки знань
 13. Тести для перевірки знань
 14. Завдання для перевірки знань
 15. Завдання для перевірки знань
 16. Завдання для перевірки знань
 17. Завдання для перевірки знань
 18. Завдання для перевірки знань
 19. Завдання для перевірки знань