<<
>>

Тести для перевірки знань

1. Попит на гроші представляє собою:

А) трансакційний попит і попит на гроші, як на активи

Б) запас грошей, який хочуть мати у своєму розпорядженні економічні суб’єкти на певний момент

В) обсяг особистого та виробничого споживання

Г) сукупність готівки і грошей на поточних рахунках, які необхідні для оплати послуг і товарів

2. Одним із факторів, визначаючих сукупний попит є:

А) швидкість обігу грошей

Б) рівень інфляції

В) рівень ВВП

3.

Трансакційний попит визначається:

А) обсягом особистого споживання;

Б) обсягом виробничого споживання;

В) частиною грошей, яку індивід розміщує в активи

5. Пропозиція грошей це:

А) певний запас грошей, який хочуть мати у своєму розпорядженні економічні субєкти;

Б) певний запас грошей, який економічні субєкти за кращих умов можуть пустити в обіг

6. Фіскально-бюджетна політика представляє собою:

А) заходи щодо зменшення бюджетного дефіциту шляхом регулювання відсоткової ставки податку

Б) сукупність методів у сфері грошового обігу і кредитних відносин

В) заходи щодо забезпечення зростання довіри населення до органів державного управління

Г) сукупність методів у сфері оподаткування і державних витрат

7. Політика грошово-кредитної рестрикції передбачає:

А) здійснення операцій на відкритому ринку

Б) забезпечення доступності кредитних ресурсів для суб’єктів економічної діяльності

В) зосередження інструментів грошово-кредитної політики на забезпеченні внутрішньої сталості грошей

Г) сукупність методів у сфері грошового обігу і кредитних відносин

8. Створення і розвиток незалежної банківської системи, забезпечення вільної конкуренції та ціноутворення, зменшення податкового тиску на економіку, стримування інфляції передбачено:

А) марксистською теорією грошей

Б) монетарною політикою

В) кейнсіансько-неокласичним синтезом

Г) концепцією М. Фрідмена та А. Шварца

9. Згідно з монетарною теорією пояснення інфляції, головною умовою її існування визначають:

А) збільшення грошової маси

Б) збільшення сукупного попиту

В) зменшення пропозиції на грошовому ринку

Г) зменшення грошової маси

10. Політика, за якою уряд свідомо маніпулює податками та державними витратами, це:

А) політика грошово-кредитної рестрикції ("дорогі гроші");

Б) політика грошово-кредитної експансії ("дешеві гроші");

В) фіскальна дискреційна;

Г) фіскальна недискреційна.

<< | >>
Источник: Колесніченко В.Ф.. Гроші та кредит. Навчальний посібник.. 2008

Еще по теме Тести для перевірки знань:

 1. Тести для перевірки знань
 2. Тести для перевірки знань
 3. Тести для перевірки знань
 4. Тести для перевірки знань
 5. Тести для перевірки знань
 6. Тести для перевірки знань
 7. Тести для перевірки знань
 8. Тести для перевірки знань
 9. Тести для перевірки знань
 10. Тести для перевірки знань
 11. Тести для перевірки знань
 12. Тести для перевірки знань
 13. Тести для перевірки знань