<<
>>

Тести для перевірки знань

Існує дві теорії кредиту:

А) натуралістична та капіталотворча;

Б) проста та повна;

В) повноцінна та неповноцінна;

Г) раціоналістична та еволюційна.

2.

Кредит виник, коли:

А) товар-грошові відносини почали ставати регулярними;

Б) товарно-грошових відносин не існувало;

В) товарно-грошові відносини були слабкими;

Г) товарно-грошові відносини були не регулярними.

3. Кредит виконує три функції, а саме:

А) емісійну, контрольну та виступає, як засіб накопичення;

Б) контрольну, перерозподільчу та виступає, як засіб платежу;

В) перерозподільчу, зберегаючу та контрольну;

Г) перерозподільчу, емісійну та контрольну.

4. Кредит виник і розвивався на основі функції грошей, як:

А) засіб платежу;

Б) засіб обігу;

В) засіб накопичення;

Г) міра вартості.

5. Зміст емісійної функції кредиту полягає у тому, що:

А) відбувається перерозподіл за допомогою кредиту грошових капіталів між різними суб`єктами народного господарства на засадах повернення та платності;

Б) в процесі кредитування забезпечується контроль за дотриманням умов та принципів кредиту з боку суб`єктів кредитної угоди;

В) є можливість створити за рахунок кредиту додаткові засоби платежу;

Г) гроші виходять зі сфери обігу і перетворюються в скарб.

6. Зміст контрольної функції кредиту полягає у тому, що:

А) в процесі кредитування забезпечується контроль за дотриманням умов та принципів кредиту з боку суб`єктів кредитної угоди;

Б) гроші виходять зі сфери обігу і перетворюються в скарб;

В) є можливість створити за рахунок кредиту додаткові засоби платежу;

Г) відбувається перерозподіл за допомогою кредиту грошових капіталів між різними суб`єктами народного господарства на засадах повернення та платності.

7. Кредитні відносини є:

А) добровільними та нерівноправними;

Б) недобровільними та нерівноправними;

В) недобровільними та рівноправними;

Г) добровільними та рівноправними.

8. Скільки етапів нараховує відтворювальний рух кредиту:

А) два;

Б) чотири

В) три;

Г) п’ять.

9. База, на якій будуються всі економічні відносини у суспільстві, сукупність банків, спеціалізованих кредитно-фінансових інститутів, які здійснюють мобілізацію грошових ресурсів і надають їх у позику називається:

А) банківська система;

Б) пара банківська система;

В) інфраструктура кредитної системи;

Г) кредитна система.

10. Форма кредиту, яка надається у разі продажу товарів з відстрочкою платежу, при оренді майна, наданні речей чи приладів у прокат, погашенні міждержавних боргів поставками товарів:

А)товарна;

Б)грошова

<< | >>
Источник: Колесніченко В.Ф.. Гроші та кредит. Навчальний посібник.. 2008

Еще по теме Тести для перевірки знань:

 1. Тести для перевірки знань
 2. Тести для перевірки знань
 3. Тести для перевірки знань
 4. Тести для перевірки знань
 5. Тести для перевірки знань
 6. Тести для перевірки знань
 7. Тести для перевірки знань
 8. Тести для перевірки знань
 9. Тести для перевірки знань
 10. Тести для перевірки знань
 11. Тести для перевірки знань
 12. Тести для перевірки знань
 13. Тести для перевірки знань
 14. Завдання для перевірки знань
 15. Завдання для перевірки знань
 16. Завдання для перевірки знань