<<
>>

Тести для перевірки знань

Серед функцій банківської системи можна назвати наступні:

а) емісія грошей, кредитування, акумуляція вільних грошових коштів

б) трансформаційна, фіскальна, емісія національних грошових знаків

в)трансформаційна, забезпечення стабільності банківської діяльності, створення грошей

г) видача кредитів, облік векселів, купівля-продаж цінних паперів, грошові доручення

2.

До небанківських фінансових посередників перш за все належать:

а) договірні та інвестиційні фінансово-кредитні установи

б) комерційні банки

в) фондові біржі та ринок цінних паперів

3. Банківська система – це:

а) законодавчо визначений структурний сектор економіки, діяльність якого спрямована на реалізацію грошово-кредитної політики

б) фінансовий інститут, сутність якого полягає в акумуляції вільних грошових коштів з метою накопичення та подальшого обігу

в) сектор економічної діяльності, який передбачає валютні та облікові операції на грошовому ринку з метою отримання прибутку

г) сукупність фінансових посередників, які здійснюють кредитні та фінансові операції і функціонально пов’язані в самостійну економічну структуру

4. Якщо банк має велчину активу від 50 млн. грн. до 100 млн. грн., то він відноситься до:

а)малих банків;

б)середніх;

в)великих;

г)найбільших.

5. Назвіть банки в Україні, які мають державну форму власності:

а)Аваль та Райфайзен;

б)Ощад та Сбербанк;

в)Ощад та Ексімбанк;

г)Приват та Укрсоцбанк.

6. До переваг фінансового посередництва можна віднести:

а) можливість концентрації капіталів, більш вільне їх переливання і на цій основі оптимізація інвестиційного процесу

б) розширення масштабів комерційної діяльності шляхом створення нових фірм і придбання контролю над ними

в) можливості для кредитора оперативно розмістити вільні кошти в дохідні активи, а для позичальника – оперативно мобілізувати додаткові кошти

г) диверсифікація виробництва, зниження ризику при виході на ринок

7.

Різновид інвестиційних фінансово-кредитних установ, що випускають і продають власні цінні папери – це:

а) інвестиційні фонди

б) фінансові компанії

в) факторингові компанії

г) кредитні спілки

8. Тимчасові банківські об’єднання, що виникли на договірній основі для спільної реалізації кредитних, гарантійних та інших банківських операцій та послуг – це:

а) холдінгові компанії

б) кредитні спілки

в) банківський картель

г) консорціуми

9. Різновид фінансово-кредитних установ, що купують дебіторську заборгованість клієнтів, пов’язану з постачанням товарів або наданням послуг – це:

а) лізингові компанії

б) інвестиційні компанії

в) факторингові компанії

г) кредитні спілки

10. За оцінками експертів, сьогодні в Україні діє … страхових компаній:

а) 360;

б) 237;

в) 268;

г) більш 400

<< | >>
Источник: Колесніченко В.Ф.. Гроші та кредит. Навчальний посібник.. 2008

Еще по теме Тести для перевірки знань:

 1. Тести для перевірки знань
 2. Тести для перевірки знань
 3. Тести для перевірки знань
 4. Тести для перевірки знань
 5. Тести для перевірки знань
 6. Тести для перевірки знань
 7. Тести для перевірки знань
 8. Тести для перевірки знань
 9. Тести для перевірки знань
 10. Тести для перевірки знань
 11. Тести для перевірки знань
 12. Тести для перевірки знань
 13. Тести для перевірки знань
 14. Завдання для перевірки знань
 15. Завдання для перевірки знань
 16. Завдання для перевірки знань