<<
>>

Тести для перевірки знань

1. Банки як установи з відповідною назвою вперше з’явилися у 12 ст. у:

А) Україні;

Б) США;

В) Венеції;

Г) Франції.

2.

Банківська система – це:

А) законодавчо визначений структурний сектор економіки, діяльність якого спрямована на реалізацію грошово-кредитної політики

Б) фінансовий інститут, сутність якого полягає в акумуляції вільних грошових коштів з метою накопичення та подальшого обігу

В) сектор економічної діяльності, який передбачає валютні та облікові

Г) сукупність фінансових посередників, які здійснюють кредитні та фінансові операції і функціонально пов’язані в самостійну економічну структуру

3. Основні функції Центрального банку - це:

А) міра вартості, засіб обігу, емісійний центр та світові гроші

Б) емісійний центр, банк банків, грошове-кредитне регулювання та банкір уряду;

В) засіб накопичення, засіб платежу та банк банків;

Г) міра вартості та засіб платежу та грошове-кредитне регулювання.

4. Карбування монети на замовлення Центрального банку здійснює:

А) Верховна Рада;

Б) Президент;

В) Міністерство фінансів;

Г) Кабінет міністрів.

5. Центральний банк, як банк банків забезпечує:

А) організацію касового виконання державного бюджету;

Б) професійний нагляд над усією кредитною системою;

В) використання монетарних інструментів з метою впливу на обсяг і структуру банківських резервів;

Г) касове, розрахункове та кредитне обслуговування комерційних банків.

6. Закон «Про Національний банк України» передбачає дворівневу систему управління центральним банком:

А) Комітет НБУ та Правління НБУ;

Б) Рада НБУ та Фінанси НБУ;

В) Президент НБУ та Правління НБУ;

Г) Рада НБУ та Правління НБУ.

7. Формування національної скарбниці країни здійснюється:

А) комерційним банком;

Б) Міністерством фінансів;

В) Кабінетом міністрів.

Г) Національним банком;

8.

За джерелами даних контроль поділяється на:

А) зовнішній та внутрішній;

Б) документальний та фактичний;

В) попередній та поточний;

Г) адміністративний та фінансовий.

9. Аналіз, як метод здійснення контролю - це:

А) збір інформації про окремі види банківської діяльності та операції;

Б) нагляд за окремими видами банківської діяльності, операціями та їх оцінка;

В) дослідження, оцінка складових предмету з метою підвищення ефективності управлінських рішень;

Г) обстеження та вивчення окремих ланок діяльності структурних підрозділів банку.

10. Наглядові операції НБУ мають три рівня:

А) загальний, оперативний та нагляд високого ступеня;

Б) інтенсивний, оперативний та загальний;

В) оперативний, інтенсивний та нагляд високого ступеня;

Г) загальний, інтенсивний та нагляд високого ступеня.

11. Інструментами НБУ виступають:

А) облікова ставка процента та кредитна ставка;

Б) облікова ставка процента та норма обов’язкового резервування коштів;

В) норма обов’язкового резервування коштів та кредитна ставка;

Г) облікова ставка процента, норма обов’язкового резервування коштів та кредитна ставка

<< | >>
Источник: Колесніченко В.Ф.. Гроші та кредит. Навчальний посібник.. 2008

Еще по теме Тести для перевірки знань:

 1. Тести для перевірки знань
 2. Тести для перевірки знань
 3. Тести для перевірки знань
 4. Тести для перевірки знань
 5. Тести для перевірки знань
 6. Тести для перевірки знань
 7. Тести для перевірки знань
 8. Тести для перевірки знань
 9. Тести для перевірки знань
 10. Тести для перевірки знань
 11. Тести для перевірки знань
 12. Тести для перевірки знань