<<
>>

ЦЕНТРАЛЬНІ БАНКИ

У країнах з ринковою організацією суспільного ви­робництва в сучасних умовах склалася і функціонує певна банківська система, що є сукупністю взаємоза­лежних і взаємодіючих елементів. їх субординація та основні функції, як правило, визначаються відповід­ним законом країни.

Банківська система більшості країн має два рівні. На першому рівні знаходиться центральний банк, що займає провідне місце у банківській системі країни. На другому — комерційні банки, що безпосередньо взаємодіють з підприємствами, фірмами, установами та населенням.

Центральному банку належить провідне місце не тільки в організації всієї сукупності кредитно-грошових відносин у країні. Він є головною ланкою в державі, за допомогою якої остання здійснює переваж­ну частину своїх регулюючих функцій стосовно еко­номіки. Основні функції центрального банку щодо цього реалізуються у вигляді певних дій, які, як прави­ло, розрізняють на загальні й специфічні.

У будь-якій країні з ринковою економікою з огляду на конкретні завдання, що стоять перед суспільним виробництвом, завжди є потреба не в хаотичному, а в си­стемному і цілеспрямованому наборі дій з боку центрального банку для вирішення конкретних проблем і досягнення поставлених цілей, тобто в кожній країні розробляється і реалізується певна кредитно-грошова політика, за здійснення якої відповідає саме головний банк країни.

<< | >>
Источник: Щетинін А. І.. Гроші та кредит. 2008

Еще по теме ЦЕНТРАЛЬНІ БАНКИ:

 1. ЦЕНТРАЛЬНІ БАНКИ
 2. ЦЕНТРАЛЬНІ БАНКИ
 3. ЦЕНТРАЛЬНІ БАНКИ
 4. ТЕМА 15. Центральні банки в системі монетарного та банківського управління
 5. 15.1. Центральні банки, їх походження, призначення, функції та операції
 6. Банки
 7. БАНКИ
 8. КОМЕРЦІЙНІ БАНКИ
 9. Центральные банки
 10. БАНКИ И ИХ РОЛЬ
 11. СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ БАНКИ
 12. КОМЕРЦІЙНІ БАНКИ
 13. КРЕДИТ І БАНКИ
 14. КОМЕРЦІЙНІ БАНКИ
 15. Коммерческие банки
 16. Коммерческие банки, ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
 17. Глава 1 Центральные банки