<<
>>

ВИДИ, ФУНКЦІЇ ТА РОЛЬ КРЕДИТУ

Після вивчення цього розділу Ви зможе-те:

• зрозуміти, за якими критеріями визначаються форми та види кредиту, чим відрізняється форма кредиту від виду, зміст дискусій, які ведуться з цих питань у літературі;

• усвідомити сутність функцій кредиту, зміст дис-кусій щодо функцій кредиту;

• дати загальну характеристику основних видів кредиту — банківського, комерційного, державного, міжнародного, споживчого;

• зрозуміти, у чому полягає сутність економічних меж кредиту, які види меж кредиту бувають;

• визначити сутність та механізм формування по-зичкового процента;

• визначити основні напрями ролі кредиту і дати характеристику кожного з них

<< | >>
Источник: Савлук М.І.. Гроші та кредит. 2002

Еще по теме ВИДИ, ФУНКЦІЇ ТА РОЛЬ КРЕДИТУ:

 1. ВИДИ, ФУНКЦІЇ ТА РОЛЬ КРЕДИТУ
 2. 11.1. Форми, види та функції кредиту
 3. Форми, види та функції кредиту
 4. 9.1. ФОРМИ, ВИДИ ТА ФУНКЦІЇ КРЕДИТУ
 5. ТЕМА 11. Форми, види і роль кредиту
 6. Теорії кредиту. Необхідність, суть та функції кредиту
 7. 5.3. Основні функції організацій та їх види
 8. Поняття, функції і види політичного маркетингу
 9. 13. Походження, сутність, функції та види грошей.
 10. ТЕМА 10. Сутність і функції кредиту
 11. Види кредиту
 12. 10.2. Необхідність та сутність кредит. Роль кредиту в розвитку економіки
 13. 10.1. Необходимость, сущность и функции кредита. Роль ссудного капитала в формировании кредита
 14. Кредит, його функції і форми
 15. Функції та форми кредиту
 16. 19.2. Роль культури менеджменту та її основні функції
 17. Роль і функції партій у суспільно-політичному житті