<<
>>

Запитання для самоконтролю

1. Дайте визначення поняття інфляції. Які відмінності існують у трак-туванні поняття інфляції?

2. Чи є відмінності в трактуванні суті інфляції кейнсіанцями і монетариста-ми?

3.

Що таке критична точка розвитку інфляційного процесу?

4. У чому полягають причини інфляції. Чому М. Фрідман вважає, що інфляція скрізь і завжди є монетарним феноменом?

5. Чи будь-яке зростання цін є інфляцією? Чи зводиться інфляція тільки до зростання цін?

6. Що таке повзуча, галопуюча і гіперінфляція?

7. Чи завжди інфляція негативно впливає на економіку?

8. Чому в Україні інфляція набула форми стагфляції?

9. Назвіть особливості інфляції в Україні в 90-ті роки?

10. Яку роль відіграє бюджетний дефіцит у розвитку інфляції?

11. Дайте визначення поняття грошової реформи?

12. Які види грошових реформ Ви знаєте?

13. Назвіть основні особливості грошової реформи в Україні?

<< | >>
Источник: Савлук М.І.. Гроші та кредит. 2002

Еще по теме Запитання для самоконтролю:

 1. Запитання для самоконтролю
 2. Запитання для самоконтролю
 3. Запитання для самоконтролю
 4. Запитання для самоконтролю
 5. Запитання для самоконтролю
 6. Запитання для самоконтролю
 7. Запитання для самоконтролю
 8. Запитання для самоконтролю
 9. Запитання для самоконтролю
 10. Запитання для самоконтролю
 11. Запитання для самоконтролю
 12. Запитання для самоконтролю
 13. Запитання для самоконтролю
 14. Запитання для самоконтролю
 15. Запитання для самоконтролю
 16. Запитання для самоконтролю
 17. Запитання для самоконтролю
 18. Запитання для самоконтролю
 19. Запитання для самоконтролю