<<
>>

Запитання для самоконтролю

1. Що є загальноекономічною причиною необхідності кредиту?

2. Які передумови виникнення кредитних відносин?

3. Яку абстракцію застосовуємо для того, щоб довести, що необхідність у кредиті залежить від коливань у джерелах формування капіталу?

4.

Яка суперечність вирішується з допомогою кредиту?

5. У чому сутність кредиту? Які існують дискусії щодо сутності креди-ту?

6. За якими ознаками відносини між економічними суб’єктами можна віднести до кредитних?

7. Що є спільного між кредитом та грошима, кредитом та фіскально-бюджетними відносинами?

8. Які існують сутнісні відмінності між кредитом та грошима?

9. У чому полягають сутнісні відмінності між кредитом та фіскально-бюджетними відносинами?

10. Що таке структура кредиту, які її елементи?

11. Кредит — явище статики чи динаміки? Обґрунтуйте свою відпо-відь.

12. Які стадії Ви можете виділити у відтворювальному русі кредиту?

13. Назвіть основні закономірності руху кредиту на мікро- і на макрорів-нях.

14. Назвіть основні принципи організації кредитних відносин

<< | >>
Источник: Савлук М.І.. Гроші та кредит. 2002

Еще по теме Запитання для самоконтролю:

 1. Запитання для самоконтролю
 2. Запитання для самоконтролю
 3. Запитання для самоконтролю
 4. Запитання для самоконтролю
 5. Запитання для самоконтролю
 6. Запитання для самоконтролю
 7. Запитання для самоконтролю
 8. Запитання для самоконтролю
 9. Запитання для самоконтролю
 10. Запитання для самоконтролю
 11. Запитання для самоконтролю
 12. Запитання для самоконтролю
 13. Запитання для самоконтролю
 14. Запитання для самоконтролю
 15. Запитання для самоконтролю
 16. Запитання для самоконтролю
 17. Запитання для самоконтролю
 18. Запитання для самоконтролю
 19. Запитання для самоконтролю