<<
>>

Запитання для самоконтролю

1. Чи всіх посередників грошового ринку можна назвати фінансо-вими? Чим характерна діяльність фінансових посередників?

2. У чому полягають економічне призначення та переваги фінансового посередництва?

3.

Яка з наведених класифікацій фінансових посередників найбільш повно характеризує їх склад:

• центральний банк, комерційні банки, фінансові компанії;

• комерційні банки, небанківські фінансові посередники;

• банківські фінансові посередники, небанківські фінансові посе- редники.

4. Яка з наведених характеристик банку є правильною і чому:

• банк — це фінансовий посередник грошового ринку;

• банк — це підприємство, що продукує і поставляє на ринок кре-дит;

• банк — це і фінансовий посередник, і кредитне підприємство.

5. Чи всі види банків виконують посередницьку функцію на грошовому ринку?

6. Що таке базові операції банку і чому банківське законодавство не дозволяє їх виконувати небанківським фінансовим посередникам і одночасно дозволяє банкам виконувати небазові операції.

7. Як можна відрізнити спеціалізований банк від небанківської фінан-сово-кредитної установи?

8. Що таке банківська система? Чи відрізняються функції і призначення банківської системи від функцій і призначення окремих банків?

9. Назвіть родові ознаки банківської системи, які властиві й іншим по-дібним системам?

10. Назвіть специфічні ознаки банківської системи, які відрізняють її від інших подібних систем?

11. Визначте рису, властиву банківській системі України:

• це монобанк;

• це дворівнева система;

• це трирівнева система.

12. Чи в усіх країнах усі банки другого рівня називаються комерційними банками? Якщо ні, то якими ще можуть бути банки другого рівня? Що значить вираз «ділові банки»?

13. Чи зберігають комерційні банки економічну самостійність у строго централізованій банківській системі?

14. Визначте, на яких фінансових посередників поширюється вимога обов’язкового резервування:

• на центральні банки;

• на інвестиційні банки та страхові компанії;

• на комерційні банки;

• на універсальні банки;

• на банки другого рівня;

• на всі банки.

І чому?

15. Визначте, до яких класифікаційних груп можна віднести таких небанківських фінансових посередників:

• кредитні товариства;

• інвестиційні фонди, інвестиційні банки;

• компанії страхування життя;

• ломбарди;

• лізингові компанії.

16. До якої категорії слід відносити інвестиційні банки — до банків чи до небанківських фінансових посередників і чому?

17. Чому для практики так важливо правильно визначити, що таке банк?

18. У чому проявляється незавершеність формування банківської сис-теми України?

19. У чому полягає функціональна відмінність інвестиційних фондів від фінансових компаній?

20. Що стримує розвиток кредитної кооперації (спілок, товариств) в Україні?

<< | >>
Источник: Савлук М.І.. Гроші та кредит. 2002

Еще по теме Запитання для самоконтролю:

 1. Запитання для самоконтролю
 2. Запитання для самоконтролю
 3. Запитання для самоконтролю
 4. Запитання для самоконтролю
 5. Запитання для самоконтролю
 6. Запитання для самоконтролю
 7. Запитання для самоконтролю
 8. Запитання для самоконтролю
 9. Запитання для самоконтролю
 10. Запитання для самоконтролю
 11. Запитання для самоконтролю
 12. Запитання для самоконтролю
 13. Запитання для самоконтролю