<<

Запитання для самоконтролю

Що таке міжнародні валютно-кредитні установи та яке їх приз-начення?

2. Що означає «принцип обумовленості»?

3. Як формується капітал МВФ?

4. Які основні типи програм використовує МВФ у відносинах з Украї-ною?

5. Які інституції входять до Групи Світового банку?

6. Як формуються ресурси МБРР?

7. Дайте характеристику міжнародним регіональним валютно-кредит-ним організаціям.

8. Які проекти кредитує МБРР в Україні?

9. Які цілі створення ЄБРР? Основні напрями його співробітництва з Україною.

10. Охарактеризуйте основні інструменти фінансування, що застосовує у своїй діяльності ЄБРР?

11. У чому полягає специфіка Банку Міжнародних розрахунків?

12. Які основні функції виконує Банк Міжнародних розрахунків?

<< |
Источник: Савлук М.І.. Гроші та кредит. 2002

Еще по теме Запитання для самоконтролю:

 1. Запитання для самоконтролю
 2. Запитання для самоконтролю
 3. Запитання для самоконтролю
 4. Запитання для самоконтролю
 5. Запитання для самоконтролю
 6. Запитання для самоконтролю
 7. Запитання для самоконтролю
 8. Запитання для самоконтролю
 9. Запитання для самоконтролю
 10. Запитання для самоконтролю
 11. Запитання для самоконтролю