<<
>>

Запитання для самоконтролю

Дайте визначення категорії “гроші” у різні часові інтервали.

2. Які існують концепції походження грошей та яка з них більш адекватна ринковій практиці використання грошей в економіці?

3. Визначте, яке з наведених нижче визначень суті грошей є найбільш повним і правильним (і чому): - це законні платіжні засоби, створені державою; - це все те, що використовується як гроші; - це все те, що може слугувати загальним еквівалентом; - це все те, що є носієм самостійної мінової вартості, абсолютної цінності. Чим гроші відрізняються від звичайного товару?

4. У чому різниця між такими поняттями як «гроші як гроші» та «гроші як капітал»?

5. Що таке абсолютна ліквідність грошей?

6. Що таке вартість грошей як грошей, на чому вона базується і в чому вона проявляється?

7. Охарактеризуйте еволюцію форм вартості грошей.

8. Який спосіб обміну продуктами вигідніший і зручніший для учасників ринку - у формі бартеру чи за допомогою грошей? Чому?

9. У чому полягає сутність портфельного підходу до теорії грошей?

10. Назвіть основні причини демонетизації золота.

11. Охарактеризуйте основні передумови еволюційного розвитку неповноцінних грошей.

12. Чому неповноцінні гроші називають ще кредитними?

13. Яким чином держава визвала довіру до паперових грошей?

14. Назвіть основні властивості квазігрошей.

15. Які системи кредитних і дебетових карток формуються в нашій державі?

16. Які існують відмінності в іноземній та вітчизняній літературі щодо кількості функцій грошей?

17. Масштаб цін в умовах сучасних грошових систем.

18. Як впливає на виробництво сама наявність грошей в економіці?

<< | >>
Источник: Колесніченко В.Ф.. Гроші та кредит. Навчальний посібник.. 2008

Еще по теме Запитання для самоконтролю:

 1. Запитання для самоконтролю
 2. Запитання для самоконтролю
 3. Запитання для самоконтролю
 4. Запитання для самоконтролю
 5. Запитання для самоконтролю
 6. Запитання для самоконтролю
 7. Запитання для самоконтролю
 8. Запитання для самоконтролю
 9. Запитання для самоконтролю
 10. Запитання для самоконтролю
 11. Запитання для самоконтролю
 12. Запитання для самоконтролю
 13. Запитання для самоконтролю
 14. Запитання для самоконтролю