<<
>>

Запитання для самоконтролю

Визначте сутність та основні риси грошового обороту. Які дискусії є в літературі з цього приводу?

2. Охарактеризуйте основні сектори грошового обігу.

3. Охарактеризуйте грошові потоки між суб’єктами господарювання.

4. Назвіть основні припущення по умовній моделі сукупного грошового обороту.

5. Чому необхідно здійснювати балансування грошових потоків в Україні?

6. Поясніть, чому у відкритій економіці наявність чистого імпорту спричиняє необхідність припливу капіталу, а чистого експорту - відпливу капіталу з країни?

7. Назвіть основні принципи організації безготівкових розрахунків.

8. Охарактеризуйте основні форми безготівкових розрахунків.

9. Розкрийте порядок організації розрахунку за допомогою платіжної вимоги-доручення та платіжного доручення.

10. Охарактеризуйте різницю між розрахунками за допомогою чеків та векселів.

11. Які види акредитивів найбільш поширенні в Україні і чому?

12. У чому полягають основні переваги при застосуванні інкасової форми розрахунків?

13. Поясніть, які відмінності властиві сфері готівкового обігу грошей?

14. Чому існують два підходи до виміру маси грошей - через грошову базу і через грошові агрегати?

15. Який з українських грошових агрегатів виражає: - запас найліквідніших грошей; - запас грошей з усім спектром ліквідності, що фактично склався; - найвужчі гроші; - найширші гроші.

16. Чи входить до агрегату М0 запас готівки в касах комерційних банків? Обґрунтуйте свою відповідь.

17. Чи входить до агрегату МЗ запас грошей, який зберігають комерційні банки на своїх коррахунках у центральному банку? Обґрунтуйте свою відповідь.

18. У чому полягає економічна сутність грошово-кредитного мультиплікатора?

19. Коли зростання швидкості грошей можна розцінювати як позитивне явище, а коли як негативне?

20. Хто вперше відкрив закон грошового обігу?

<< | >>
Источник: Колесніченко В.Ф.. Гроші та кредит. Навчальний посібник.. 2008

Еще по теме Запитання для самоконтролю:

 1. Запитання для самоконтролю
 2. Запитання для самоконтролю
 3. Запитання для самоконтролю
 4. Запитання для самоконтролю
 5. Запитання для самоконтролю
 6. Запитання для самоконтролю
 7. Запитання для самоконтролю
 8. Запитання для самоконтролю
 9. Запитання для самоконтролю
 10. Запитання для самоконтролю
 11. Запитання для самоконтролю
 12. Запитання для самоконтролю
 13. Запитання для самоконтролю
 14. Запитання для самоконтролю