<<
>>

Запитання для самоконтролю

Що таке грошовий ринок? Чому його називають умовним ринком?

2. Чим відрізняються операції купівлі-продажу на грошовому і на товарному ринках?

3. Що є інструментом купівлі-продажу на грошовому та на товарному ринках?

4. Які види інструментів використовуються на грошовому ринках?

5. Чим ціна на грошовому ринку відрізняється від ціни на товарному ринку?

6. Охарактеризуйте суб’єктів грошового ринку.

7. Чим характерні потоки грошей у секторі опосередкованого фінансування?

8. Що таке сектор прямого фінансування?

9. Чи можуть банки працювати в секторі прямого фінансування грошового ринку?

10. Чим відрізняється грошовий ринок від ринку грошей, а ринок грошей – від ринку капіталів?

11. Розкрийте сутність роботи міжбанківського ринку.

12. Дайте визначення ринку капіталів і охарактеризуйте його складові частини.

13. У чому полягає діяльність облікового ринку?

14. У чому різниця між первинним та вторинним ринком цінних паперів?

15. Охарактеризуйте діяльність ринку цінних паперів в Україні.

16. Чому вторинні ринки цінних паперів не створюють капіталу для емітентів цінних паперів?

17. Чому ліквідність та неперервність вторинного ринку цінних паперів важлива для ефективного функціонування первинного ринку?

18. У чому полягає головна різниця між акціями та облігаціями?

19. Які цінні папери можуть бути віднесені до похідних?

20. Що таке заставна?

21. Охарактеризуйте принцип діяльності фондової біржі.

22. Назвіть основні причини слабкої розвину тості ринка цінних паперів в Україні

<< | >>
Источник: Колесніченко В.Ф.. Гроші та кредит. Навчальний посібник.. 2008

Еще по теме Запитання для самоконтролю:

 1. Запитання для самоконтролю
 2. Запитання для самоконтролю
 3. Запитання для самоконтролю
 4. Запитання для самоконтролю
 5. Запитання для самоконтролю
 6. Запитання для самоконтролю
 7. Запитання для самоконтролю
 8. Запитання для самоконтролю
 9. Запитання для самоконтролю
 10. Запитання для самоконтролю
 11. Запитання для самоконтролю
 12. Запитання для самоконтролю