<<
>>

Запитання для самоконтролю

Дайте визначення інфляції. У чому проявляється інфляція на макро- та мікрорівні?

2. Що означає термін стагфляція, дефляція, стагнація?

3. Охарактеризуйте неочікувану інфляцію.

4. Охарактеризуйте види інфляції в залежності від ступеня тяжкості.

5. Що таке повзуча інфляція і які її наслідки.

6. У чому полягають причини виникнення інфляції ?

7. Чому М.

Фрідман вважає, що інфляція скрізь і завжди є монетарним феноменом?

8. Чи завжди інфляція негативно впливає на економіку?

9. Яку роль відіграє бюджетний дефіцит у розвитку інфляції?

10. Назвіть головні соціально-економічні наслідки інфляції.

11. Як розраховуються індекси інфляції?

12. Дайте характеристику інфляції в Україні протягом останніх 10 років.

13. Які основні механізми впливу монетарної політики центрального банку ви знаєте?

14. Розкрийте специфіку сучасної антиінфляційної політики держави.

15. Які види грошових реформ Ви знаєте?

16. Охарактеризуйте основні етапи грошової реформи в Україні та поясність необхідність її проведення.

17. Які основні захисні елементи використовуються на сучасних банкнотах?

<< | >>
Источник: Колесніченко В.Ф.. Гроші та кредит. Навчальний посібник.. 2008

Еще по теме Запитання для самоконтролю:

 1. Запитання для самоконтролю
 2. Запитання для самоконтролю
 3. Запитання для самоконтролю
 4. Запитання для самоконтролю
 5. Запитання для самоконтролю
 6. Запитання для самоконтролю
 7. Запитання для самоконтролю
 8. Запитання для самоконтролю
 9. Запитання для самоконтролю
 10. Запитання для самоконтролю
 11. Запитання для самоконтролю
 12. Запитання для самоконтролю
 13. Запитання для самоконтролю
 14. Запитання для самоконтролю
 15. Запитання для самоконтролю