<<
>>

Запитання для самоконтролю

У чому різниця між поняттями «валюта» та «гроші»?

2. Надайте порівняльну характеристику валют.

3. Визначити чинники, які впливають на величину валютного курсу та викликають його коливання.

4. Що таке конвертованість валюти, які види конвертованості валюти Ви знаєте?

5. Що таке валютний курс, які види валютних курсів Ви знаєте?

6. Основні напрямки курсової політики.

7. Що таке валютний ринок, які види валютних ринків Ви знаєте?

8. У чому полягають переваги децентралізованого валютного ринку перед централізованим?

9. Які функції виконують валютні ринки?

10. У яких випадках використовується валютна інтервенція.

11. Що таке валютний демпінг?

12. Що таке "валютна система", "валютна політика", "валютне регулювання"?

13. Які органи валютної політики і валютного регулювання в Україні?

14. Назвіть основні інструменти валютної політики.

Чому серед них є інструменти грошово-кредитної політики?

15. Охарактеризуйте основні етапи розвитку світової валютної системи.

16. Чим відрізняються Бреттон-Вудська та Ямайська валютні системи?

17. У чому полягає значення регіональної валютної системи?

18. Які переваги може надати для України введення евро в обіг?

<< | >>
Источник: Колесніченко В.Ф.. Гроші та кредит. Навчальний посібник.. 2008

Еще по теме Запитання для самоконтролю:

 1. Запитання для самоконтролю
 2. Запитання для самоконтролю
 3. Запитання для самоконтролю
 4. Запитання для самоконтролю
 5. Запитання для самоконтролю
 6. Запитання для самоконтролю
 7. Запитання для самоконтролю
 8. Запитання для самоконтролю
 9. Запитання для самоконтролю
 10. Запитання для самоконтролю
 11. Запитання для самоконтролю
 12. Запитання для самоконтролю
 13. Запитання для самоконтролю
 14. Запитання для самоконтролю
 15. Запитання для самоконтролю
 16. Запитання для самоконтролю
 17. Запитання для самоконтролю