<<
>>

Запитання для самоконтролю

. Як пов'язаний попит на гроші зі швидкістю обігу грошей? 2. Як залежить попит на гроші від середнього рівня цін, фізичного обсягу валового продукту та норми процента? 3. У чому полягає сутність пропозиції грошей?

4.

Що таке рівновага на грошовому ринку?

5. Що таке грошово-кредитна політика? Яке її місце в економічній політиці держави? Як вона пов'язана з грошовою системою?

6. Які особливості взаємодії структурних елементів грошових систем в сучасних умовах?

7. Які існують методи регулювання грошово-кредитноїполітики держави?

8. Визначте місце фіскально-бюджетної політики в системі державного регулювання.

9. У чому полягає зміст проблеми монетизації бюджетного дефіциту?

10. Охарактеризуйте грошово-кредитну політику України на сучасному етапі.

<< | >>
Источник: Колесніченко В.Ф.. Гроші та кредит. Навчальний посібник.. 2008

Еще по теме Запитання для самоконтролю:

 1. Запитання для самоконтролю
 2. Запитання для самоконтролю
 3. Запитання для самоконтролю
 4. Запитання для самоконтролю
 5. Запитання для самоконтролю
 6. Запитання для самоконтролю
 7. Запитання для самоконтролю
 8. Запитання для самоконтролю
 9. Запитання для самоконтролю
 10. Запитання для самоконтролю
 11. Запитання для самоконтролю
 12. Запитання для самоконтролю
 13. Запитання для самоконтролю
 14. Запитання для самоконтролю
 15. Запитання для самоконтролю
 16. Запитання для самоконтролю
 17. Запитання для самоконтролю