<<
>>

Запитання для самоконтролю

На які періоди умовно можна поділити грошовий обіг?

2. Які гроші можна вважати найпершими в історії України?

3. Зчим асоціюється у вас назва «Іванові голівки»?

4. Коли і ким проведена перша спроба виготовлення власної валюти в Україні?

5. Коли виникла кунна система грошей?

6. Від чого походить слово «гривна»?

7. Охарактеризуйте розвиток товарно-грошових відносин в період козацької республіки.

8. У чому полягає роль держави в еволюції форм грошей7

9. Визначте вплив грошового середовища на виробничу активність суб’єктів господарювання.

10. Яке значення сфера грошового обігу набуває у сучасних умовах організації державного регулювання економіки.

11. Назвіть основні напрями успішного використання грошей у трансформаційній економіці нашої країни.

12. Які наслідки має інтеграція України у світовий економічний простір з боку грошово-кредитного регулювання?

<< | >>
Источник: Колесніченко В.Ф.. Гроші та кредит. Навчальний посібник.. 2008

Еще по теме Запитання для самоконтролю:

 1. Запитання для самоконтролю
 2. Запитання для самоконтролю
 3. Запитання для самоконтролю
 4. Запитання для самоконтролю
 5. Запитання для самоконтролю
 6. Запитання для самоконтролю
 7. Запитання для самоконтролю
 8. Запитання для самоконтролю
 9. Запитання для самоконтролю
 10. Запитання для самоконтролю
 11. Запитання для самоконтролю
 12. Запитання для самоконтролю
 13. Запитання для самоконтролю
 14. Запитання для самоконтролю
 15. Запитання для самоконтролю
 16. Запитання для самоконтролю