<<
>>

Запитання для самоконтролю

. Які існували різновиди абстрактної теорії грошей?

2. Які основні положення монетаристської теорії грошей, у чому її відмінність від абстрактної теорії грошей?

3.

У чому полягає зміст трудової теорії вартості? 4. У чому полягає сутність кількісної теорії грошей та її внутрішня єдність з номіналістичною теорією?

5. Хто такі меркантилісти? Які їх основні постулати? 6. Які соціально-економічні події в історії Європи послугували базою для формування ідеї кількісної теорії грошей? 7. У чому полягають основні постулати класичної кількісної теорії грошей? 8. Як можна формалізувати "передатний механізм" впливу грошей на реальну економіку в кейнсіанському трактуванні, в чому його новизна та недоліки?

9. Дайте оцінку економічного змісту рівняння обміну. Що таке «нейтральність» грошей?

10. У чому різниця між трансакційним та кембріджським варіантами кількісної теорії грошей? 11. У чому виявляється зближення позицій монетаристів і кейнсіанців та чи можливий їх синтез з позицій практики економічного регулювання?

12. В чому суть головного джерела нестабільності економіки і грошового обігу на думку монетаристів?.

13. Розкрийте основні положення кейнсіанського та монетаристського трактування інфляції.

14. Які наслідки практичного використання кейнсіансько-неокласичного синтезу?.

<< | >>
Источник: Колесніченко В.Ф.. Гроші та кредит. Навчальний посібник.. 2008

Еще по теме Запитання для самоконтролю:

 1. Запитання для самоконтролю
 2. Запитання для самоконтролю
 3. Запитання для самоконтролю
 4. Запитання для самоконтролю
 5. Запитання для самоконтролю
 6. Запитання для самоконтролю
 7. Запитання для самоконтролю
 8. Запитання для самоконтролю
 9. Запитання для самоконтролю
 10. Запитання для самоконтролю
 11. Запитання для самоконтролю
 12. Запитання для самоконтролю
 13. Запитання для самоконтролю
 14. Запитання для самоконтролю
 15. Запитання для самоконтролю
 16. Запитання для самоконтролю
 17. Запитання для самоконтролю
 18. Запитання для самоконтролю