<<
>>

Запитання для самоконтролю

Що є загальноекономічною причиною необхідності кредиту? 2. У чому сутність кредиту? Які існують дискусії щодо сутності кредиту? 3. За якими ознаками відносини між економічними суб'єктами можна віднести до кредитних? 4. Які існують сутнісні відмінності між кредитом та грошима? 5. У чому полягають сутнісні відмінності між кредитом та фінансами? 6. Що таке структура кредиту, які її елементи?

7. Які основні положення натуралістичної концепції кредиту?

8. У чому заключається капіталотворча концепція кредиту?

9. Які принципи кредитування Ви знаєте?

10. Які функції виконує кредит в ринкових умовах?.

11. Назвіть основні складові кредитної системи України

<< | >>
Источник: Колесніченко В.Ф.. Гроші та кредит. Навчальний посібник.. 2008

Еще по теме Запитання для самоконтролю:

  1. Запитання для самоконтролю
  2. Запитання для самоконтролю
  3. Запитання для самоконтролю
  4. Запитання для самоконтролю
  5. Запитання для самоконтролю
  6. Запитання для самоконтролю
  7. Запитання для самоконтролю
  8. Запитання для самоконтролю
  9. Запитання для самоконтролю
  10. Запитання для самоконтролю