<<
>>

Запитання для самоконтролю

Охарактеризувати форми кредиту.

2. Назвіть межі кредиту на мікро-та макрорівні.

3. Які основні види кредиту ви знаєте?

4. Які основні джерела формування банківських кредитних ресурсів?

5.

Що таке комерційний кредит і які його види ви знаєте?

7. Наведіть приклади застосування сезонного кредиту.

8. Які переваги має кредит на умовах відкритого рахунку?

9. Проаналізуйте основні переваги та недоліки комерційного кредиту.

10. Яка різниця між банківським кредитом і комерційним?

11. Чим франчайзинг відрізняється від форфейтингу?

12. Наведіть приклади застосування форфейтингу та проаналізуйте його переваги та недоліки.

13. Назвіть суб’єкти та об’єкти споживчого кредиту.

14. Що таке бриджинг-кредити?

15. Що таке іпотечний кредит?

16. Які види лізингу ви знаєте?

17. У чому різниця оперативного лізингу від фінансового?

18. Назвіть основні переваги факторингу.

19. У чому різниця між факторингом та кредитом?

20. Що таке державний кредит та його різниця від такого поняття як «державний борг».

21. В яких випадках кредит носить назву міжнародний?

<< | >>
Источник: Колесніченко В.Ф.. Гроші та кредит. Навчальний посібник.. 2008

Еще по теме Запитання для самоконтролю:

 1. Запитання для самоконтролю
 2. Запитання для самоконтролю
 3. Запитання для самоконтролю
 4. Запитання для самоконтролю
 5. Запитання для самоконтролю
 6. Запитання для самоконтролю
 7. Запитання для самоконтролю
 8. Запитання для самоконтролю
 9. Запитання для самоконтролю
 10. Запитання для самоконтролю
 11. Запитання для самоконтролю
 12. Запитання для самоконтролю
 13. Запитання для самоконтролю
 14. Запитання для самоконтролю
 15. Запитання для самоконтролю