<<
>>

Запитання для самоконтролю

Чому із поняттям кредиту тісно повязане поняття позичковий процент?

2. У чому ріниця між процентом і процентною ставкою?

3. Які фактори впливають на розмір процентної ставки на мікрорівні і чому?

4. У чому різниця між номінальною та реальною процентною стакою?

5. Які види процентних ставок ви знаєтє?

6. Які існують методи для визначення кількості днів при розрахунку процентних виплат?

7. Як розраховуються проценти по депозитам?

8. За рахунок якого джерела акціонерні товариства нараховують дивіденди?

9. Яким чином можна розрахувати ціну звичайної акції?

10. Яка існує різниця між розрахунком ціни звичайної акції та привілейованої?

11. Як розраховується вартість облігації?

<< | >>
Источник: Колесніченко В.Ф.. Гроші та кредит. Навчальний посібник.. 2008

Еще по теме Запитання для самоконтролю:

 1. Запитання для самоконтролю
 2. Запитання для самоконтролю
 3. Запитання для самоконтролю
 4. Запитання для самоконтролю
 5. Запитання для самоконтролю
 6. Запитання для самоконтролю
 7. Запитання для самоконтролю
 8. Запитання для самоконтролю
 9. Запитання для самоконтролю
 10. Запитання для самоконтролю
 11. Запитання для самоконтролю