<<
>>

Запитання для самоконтролю

У чому полягає економічне призначення фінансового посередництва?

2. Чи всіх посередників грошового ринку можна назвати фінансовими?

3. Чим характерна діяльність фінансових посередників?

4. Охарактеризуйте етапи створення банківської системи України.

5. Яку структуру має банківська система в Україні і чому?

6. До якої категорії слід відносити інвестиційні банки - до банків чи до небанківських фінансових посередників і чому?

7. У чому проявляється незавершеність формування банківської системи України?

8. Які функції виконує банківська система України?

9. Охарактеризуйте розвиток страхових компаній як фінансових посередників грошового ринку.

10. Яким чином страхові компанії та пенсійні фонди діють в якості фінансових посередників?

11. У чому різниця між державними та недержавними пенсійними фондами?

12. Чим займаються факторингові компанії?

13. Охарактеризуйте діяльність лізингових компаній в Україні.

14. Що таке інтегровані структури бізнесу і які їх види ви знаєте?

<< | >>
Источник: Колесніченко В.Ф.. Гроші та кредит. Навчальний посібник.. 2008

Еще по теме Запитання для самоконтролю:

 1. Запитання для самоконтролю
 2. Запитання для самоконтролю
 3. Запитання для самоконтролю
 4. Запитання для самоконтролю
 5. Запитання для самоконтролю
 6. Запитання для самоконтролю
 7. Запитання для самоконтролю
 8. Запитання для самоконтролю
 9. Запитання для самоконтролю
 10. Запитання для самоконтролю
 11. Запитання для самоконтролю
 12. Запитання для самоконтролю
 13. Запитання для самоконтролю
 14. Запитання для самоконтролю
 15. Запитання для самоконтролю
 16. Запитання для самоконтролю