<<
>>

Запитання для самоконтролю

. У чому полягає економічне призначення центрального банку в ринковій економіці? 2. Які банки виникли раніше - комерційні чи центральні? 3. Охарактеризуйте відносини НБУ з органами державної влади. 4. Охарактеризуйте функції центрального банку України.

5. Поясніть мету створення Європейського центрального банку. 6. Які послуги комерційним банкам надає центральний банк? 7. Для чого центральний банк надає кредити комерційним банкам? 8. Які фінансові посередники грошового ринку беруть участь в емісії депозитних грошей?

9. Проаналізуйте політику НБУ у сфері грошово-кредитного регулювання.

10. Які дії використовує НБУ для стабілізації національної грошової одиниці?

<< | >>
Источник: Колесніченко В.Ф.. Гроші та кредит. Навчальний посібник.. 2008

Еще по теме Запитання для самоконтролю:

 1. Запитання для самоконтролю
 2. Запитання для самоконтролю
 3. Запитання для самоконтролю
 4. Запитання для самоконтролю
 5. Запитання для самоконтролю
 6. Запитання для самоконтролю
 7. Запитання для самоконтролю
 8. Запитання для самоконтролю
 9. Запитання для самоконтролю
 10. Запитання для самоконтролю
 11. Запитання для самоконтролю