<<
>>

Завдання для перевірки знань

Завдання 1

Підберіть кожному терміну визначення.

Терміни: 1.Бартер; 2.Гроші; 3.Ліквідність; 4.Масштаб цін; 5.Золото; 6.Вартість грошей; 7.Банкнота; 8.Вартість; 9.

Білонна монета; 10. Чек;

11. Кредитні гроші; 12. Міра вартості; 13. Тезаврація; 14. Ціна товару.

Визначення:

а) Валютний метал.

б) Грошова одиниця, яка використовується для виміру і порівняння вартості (товарів, послуг).

в) Матеріалізована в товарі праця.

г) Купівельна спроможність грошей.

д) Білет Центрального банку.

е) Прямий товарообмін.

ж) Всезагальний товар-еквівалент.

з) Спроможність грошей брати участь в негайному придбанні товарів (робіт, послуг).

и) Розмінна монета, яка задовольняє потреби роздрібної торгівлі за товари дрібної вартості і карбується з металу, що коштує дешевше номінального виразу монети.

к) Встановленої форми грошовий документ, який містить безумовний наказ власника рахунку (чекодавця) у кредитному закладі про виплату тримачеві чека вказаної суми.

л) Неповноцінні знаки вартості, які виникають і функціонують в обігу на основі кредитних стосунків.

м) Утворення скарбів.

н) Спосіб відображення в грошах вартості товару.

о) Функція грошей

<< | >>
Источник: Колесніченко В.Ф.. Гроші та кредит. Навчальний посібник.. 2008

Еще по теме Завдання для перевірки знань:

  1. Завдання для перевірки знань
  2. Завдання для перевірки знань
  3. Завдання для перевірки знань
  4. Завдання для перевірки знань
  5. Завдання для перевірки знань
  6. Завдання для перевірки знань
  7. Завдання для перевірки знань
  8. Завдання для перевірки знань
  9. Завдання для перевірки знань
  10. Тести для перевірки знань