<<
>>

Завдання для перевірки знань

Підберіть кожному терміну визначення.

Терміни : 1.Рівняння обміну; 2.Грошовий потік; 3.Грошовий обіг; 4.Грошові агрегати; 5.Грошова маса; 6. Безакцептні платежі;

7.

Бенефіциар; 8. Грошовий мультиплікатор; 9. Грошова база;

10. Девальвація; 11. Акредитив

Визначення:

а) Оплата розрахункових документів і рахунків платника у банку незалежно від їхньої згоди.

б) Особа, на користь якої відкрито акредитив.

в) Консолідований показник резервних грошей банківської системи, на основі якого через грошовий мультиплікатор формується пропозиція грошей.

г) Переповнення каналів грошового обігу відносно товарної маси.

д) Знецінення національної грошової одиниці порівняно з іноземною валютою чи міжнародними валютними одиницями.

е) Розрахункова залежність, відповідно до якої добуток величини грошової маси на швидкість обороту дорівнює номінальному національному доходу.

ж) Грошовий документ, за яким одна кредитна установа згідно з заявою клієнта доручає іншій здійснити за рахунок спеціально заброньованих для цього коштів оплату товарно-транспортних документів за відвантажені товари чи надані послуги або виплатити пред’явникові документу певну суму грошей.

з) Поєднання купівельних, платіжних і накопичених коштів, обслуговуюча економічні зв’язки і належачи громадянам, господарюючим суб’єктам і державі.

и) Рух готівкових і безготівкових грошей при виконанні ними своїх функцій.

к) Види грошей і грошових засобів, відрізняючись одне від одного ступінню ліквідності.

л) Процес, характеризующий структурні зміни грошової маси, створення нових банківських депозитів при кредитуванні банками клієнтури на основі додаткових, або вільних, резервів, що надійшли до банку ззовні.

Завдання 2

Характеристика ситуації: Ви працюєте фінансовим аналітиком на ВАТ «Турбоатом».

Відомі такі данні:

Сума цін по реалізованим товарам (робіт, послуг) – 4500 млрд. грн.

Сума цін товарів (робіт, послуг) проданих з розстрочкою платежу, строк оплати яких не настав - 42 млрд. грн.

Сума платежів по довгостроковим зобов’язанням, строки яких настали - 172 млрд. грн.

Сума взаємно погашаємих платежів – 400 млрд. грн.

Середнє число оборотів грошей за рік – 10.

Постановка завдання: Керівництво підприємства поставило перед вами завдання - розрахувати кількість грошей, необхідних підприємству в якості засобів обігу.

Завдання 3

Характеристика ситуації: Ви маєте такі данні (тис.грн.):

Невеликі строкові вклади 1630, 1535

Крупні строкові вклади 645, 702

Чекові вклади 448, -

Без чекові ощадні вклади 300, 424

Готівкові гроші 170, 105

Постановка завдання: визначте грошові агрегати: М1, М2, М3.

Завдання 4

Характеристика ситуації: Вам відомі такі данні: агрегат М0 11650 у.е.; маса грошей у депозитах комерційного банку – 1785 у.е.; сума резервів комерційного банку – 835 у.е.

Постановка завдання: Визначте показник фактичного рівня мультиплікації.

Завдання 5

Характеристика ситуації: Ви маєте такі данні:

Складові М2 Млрд. грн. Структура М2, % 2005р. 2006р. 2005р. 2006р. Готівка 89310,7 362329,9 Депозити до запитання 116688,3 215858,7 Строкові депозити 145570,5 217444,4 Постановка завдання: Як робітнику міністерства фінансів, Вам потрібно визначити відсоткову структуру наявної грошової маси М2 України.

Завдання 6

Характеристика ситуації: Ви маєте такі данні:

Показники 01.01.04 р.

тис. грн.

01.01.05 р.

тис. грн.

Невеликі строкові вклади 1630 1745 Крупні строкові вклади 645 876 Безчекові ощадні вклади 300 318 Готівкові кошти 170 283

Постановка завдання: На підставі наведених у таблиці даних розрахувати:

1) Грошові агрегати:

а) М1

б) М2

в) М3

2) Визначити темп річного приросту цих агрегатів та зробити висновки щодо динаміки розрахованих показників.

Завдання 7

Характеристика ситуації: Ви маєте такі данні:

Показники 01.01.04 01.01.05 01.01.06 Резервні гроші 164,9 210,4 269,7 У т.ч. гроші поза банками 103,8 130,4 187,8 Депозити до запитання 87,3 162,5 149,5 Строкові і ощадні депозити 97,2 81,2 111,0 Депозити в іноземній валюті 69,4 80,5 190,9

Постановка завдання: На підставі даних таблиці розрахуйте:

1) Темпи річного приросту:

А) грошової бази;

Б) готівкових коштів в обігу (Мо);

В) грошової маси (М2)

2) Питому вагу готівкових коштів у грошовій масі (М2 у %)

Завдання 8

Характеристика ситуації: Готівка складає 500 млн грн.., поточні вклади 800 млн грн., ощадні вклади 300 млн грн.., строкові вклади 750 млн грн..

Постановка завдання: Розрахуйте значення агрегату М2

Завдання 9

Характеристика ситуації: Грошова маса готівкових і безготівкових грошей – 17 млрд грн.., валовий національний продукт – 144 млрд грн..

Постановка завдання: Розрахуйте швидкість обертання грошей

Завдання 10

Характеристика ситуації: За визначений період часу сума грошей в обігу в 20,0 млрд грн.. дозволила реалізувати товарів на 120 млрд грн.. Постановка завдання: Визначте швидкість обігу грошової одиниці.

<< | >>
Источник: Колесніченко В.Ф.. Гроші та кредит. Навчальний посібник.. 2008

Еще по теме Завдання для перевірки знань:

 1. Завдання для перевірки знань
 2. Завдання для перевірки знань
 3. Завдання для перевірки знань
 4. Завдання для перевірки знань
 5. Завдання для перевірки знань
 6. Завдання для перевірки знань
 7. Завдання для перевірки знань
 8. Завдання для перевірки знань
 9. Завдання для перевірки знань
 10. Тести для перевірки знань
 11. Тести для перевірки знань
 12. Тести для перевірки знань
 13. Тести для перевірки знань
 14. Тести для перевірки знань
 15. Тести для перевірки знань