<<
>>

Завдання для перевірки знань

Надайте кожному терміну визначення:

Терміни:

1) Грошовий ринок; 2) Ринок грошей; 3) Ринок капіталів; 5) Акція;

6) Облігація; 7) Попит на гроші; 8) Сукупний попит на гроші;

9) Трансакційний попит

Визначення:

а) частина фінансового ринку, де здійснюються короткострокові кредитні операції.

б) частина фінансового ринку, де здійснюються середньо- і довгострокові кредитні операції.

в) цінний папір, що засвідчує внесення її власником грошових коштів і підтверджує зобов’язання відшкодувати йому номінальну вартість цього паперу в передбачений в ньому строк з виплатою фіксованого процента.

особливий сектор ринку, на якому здійснюється купівля і продаж грошей, формується попит, пропозиція і ціна на цей товар.

г) виступає як запас грошей, який хочуть мати у своєму розпорядженні економічні суб?єкти на певний момент.

д) трансакційний попит та попит на гроші як на активи.

е) обсяг як особистого, так і виробничого споживання.

ж) цінний папір без встановленого строку обігу, що засвідчує дольову участь у статутному фонді акціонерного товариства, підтверджує членство в акціонерному товаристві та право на участь в управлінні ним, дає право його власникові на одержання частини прибутку у вигляді дивіденду, а також на участь у розділі майна при ліквідації акціонерного товариства.

Завдання 2

Характеристика ситуації: Банк «Атлант» уклав угоду на інкасацію векселів із векселедержателем фірмою «Мрія» . В угоді передбачено прийняти на інкасо лише доміцильованих векселів зі строком погашення не менше як 10 днів від дня прийняття їх на інкасо. Банк зобов’язується пред’явити до платежу векселі, згідно з умовами векселя, а також зарахувати суми отриманих коштів за векселями на поточний рахунок фірми «Мрія».

Фірма «Мрія» зобов’язується в день здійснення платежу за векселем сплатити банку комісійну винагороду за інкасування векселів у розмірі 2 %. При несплаті комісійної винагороди векселедержатель сплачує пеню в розмірі 0,01% за кожен день прострочення платежу від несплаченої суми. Так само банк несе відповідальність і за несвоєчасне зарахування коштів на рахунок векселедержателя. 10 березня до банку надійшли на інкасо такі векселі (табл..). Усі векселі були прийняті банком на інкасо, були оплачені платником своєчасно.

Постановка завдання: На основі наведених даних вказати суть і мету інкасування векселів. Накреслити схему здійснення розрахунків за інкасо і пояснити її.

Завдання 3

Розрахуйте результати опціону із золотом при базовій ціні 500$ за унцію і премії 20$ за унцію, якщо під час закінчення строку дії опціону ціна унції золота буде дорівнювати: 420$, 440$, 460$, 480$, 500$, 520$, 540$, 560$, 580$

<< | >>
Источник: Колесніченко В.Ф.. Гроші та кредит. Навчальний посібник.. 2008

Еще по теме Завдання для перевірки знань:

 1. Завдання для перевірки знань
 2. Завдання для перевірки знань
 3. Завдання для перевірки знань
 4. Завдання для перевірки знань
 5. Завдання для перевірки знань
 6. Завдання для перевірки знань
 7. Завдання для перевірки знань
 8. Завдання для перевірки знань
 9. Завдання для перевірки знань
 10. Тести для перевірки знань
 11. Тести для перевірки знань
 12. Тести для перевірки знань
 13. Тести для перевірки знань
 14. Тести для перевірки знань
 15. Тести для перевірки знань
 16. Тести для перевірки знань