<<
>>

Царенко О.М., Захарчук А.С.. Економічна історія України і світу. 2001

Царенко Олександр Михайлович, Захарчук Андрій Савович. Економічна історія України і світу: Курс лекцій:Навч. посіб. — Суми : Університетська книга, 2001. — 308с. — (Бібліотека економічних наук). Формування і становлення первіснообщинного ладу на території України Економічний розвиток людської цивілізації в епоху рабовласництва Господарське життя європейських країн в період середньовіччя (У-ХУ ст.) Патріархальне господарство східних слов'ян. Економіка Київської Русі (ІХ-ХП ст.) Особливості соціально-економічного розвитку земель Київської Русі у період феодальної роздробленості (ХП-ХІУ ст.) Українські землі під владою Польщі та Литви (кінець XIV - перша половина XVII ст.) Україна і світ в період розкладу феодалізму і генези буржуазного суспільства (XVI-XVIII ст.) Україна і світ у період індустріального розвитку: особливості соціально-економічного життя Господарство України другої половини XIX ст. Україна і світ на рубежі XIX- XX століть: особливості господарського життя Господарський розвиток України в період боротьби за державну незалежність (1917-1921 рр.) Господарство України і світу в період між двома світовими війнами Господарство світу і України в роки другої світової війни. Післявоєнний розвиток народного господарства (1939-1953 рр.) Спроби реформування командно-адміністративної системи (1953-1964 рр.) Господарство світу і України в другій половині 60-х - на початку 90-х років XX століття Проблеми економічного розвитку України в період незалежності

<< | >>

Книги и учебники по дисциплине История экономики:

 1. Питання і відповіді на іспит. Економічна історія - 2011 год
 2. Тестові завдання. Теорії державного регулювання економіки - 2010 год
 3. Страгис Ю. П.. История экономики - 2007 год
 4. Конотопов М. В, Сметанин С.И.. Экономическая история - 2003 год
 5. Кольцов В.В.. История экономики России: Учебное пособие для студентов - 2002 год
 6. Лузина И.А., Малых О.Е., Стебунова Е.С.. История экономики и экономических учений. Часть 1 - 2000 год
 7. Лузина И.А., Малых О.Е., Стебунова Е.С.. История экономики и экономических учений. Часть 2 - 2000 год
 8. Лузина И.А., Малых О.Е., Стебунова Е.С.. История экономики и экономических учений. Часть 3 - 2000 год
 9. Учебное пособие. История экономики России - 1999 год
 10. Учебное пособие. История экономики - 1999 год
 11. Бартенев С.А.. История экономических учений в вопросах и ответах. - 1998 год
 12. Голубович В.И.. Экономическая история зарубежных стран - 1997 год