<<
>>

Пилипенко А.А., Пилипенко С.М., Отенко В.І.. Менеджмент. 2005

У навчальному посібнику розглянуто широке коло питань менеджменту організацій, що функціонують в конкурентному ринковому середовищу: викладаються теоретичний погляд на природу, сутність та розвиток менеджменту; характеризуються основні елементи сучасної парадигми управління; розглядаються основи загального процесу управління організацією та її персоналом; умови та факторі становлення стратегічного менеджменту; методи розробки та вибору стратегії в умовах зовнішнього середовища, що притаманна ринковій економіці; організація та система інноваційного виробничого менеджменту; методи розкриття творчого потенціалу особистості.

Матеріали в учбовому посібнику базуються на прогресивних теоріях менеджменту, сучасному та закордонному досвіді управління в ринковій економіці.

Учбовий посібник призначений для студентів, що вивчають курс "Менеджмент", а також для аспірантів, викладачів та менеджерів різних рівнів управління

<< | >>
РОЗДІЛ 1
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ
1. МЕНЕДЖМЕНТ ЯК НАУКОВА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ
2. Організація, її внутрішнє середовище і зовнішнє оточення
Розділ II
ТЕХНОЛОГІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ
5. ПРОЦЕС І МЕТОДИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ
6. МЕТОДИ ПРИЙНЯТТЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
7. СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ МЕНЕДЖМЕНТУ
Розділ ІІІ
ФУНКЦІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ
9. ПЛАНУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЇ
10. МОТИВАЦІЯ – СОЦІАЛЬНА ОСНОВА МЕНЕДЖМЕНТУ
11. КОНТРОЛЬ ВИКОНАННЯ
12. ПОБУДОВА ОРГАНІЗАЦІЇ
РОЗДІЛ IV
13. Економічні методи менеджменту
14. ОРГАНІЗАЦІЙНО-РОЗПОРЯДНИЦЬКІ (АДМІНІСТРАТИВНІ) МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ
15. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ
РОЗДІЛ V
УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ
16. ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
17. ВИРОБНИЧИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
18. УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОМ
19. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В ОРГАНІЗАЦІЇ
20. СТИЛЬ КЕРІВНИЦТВА, ВЛАДА, ЛІДЕРСТВО, КОМУНІКАЦІЇ
21. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Книги и учебники по дисциплине Менеджмент:

 1. Слуцкин Л.. Активный и пассивный портфельный менеджмент - 2011 год
 2. Ауезова К.Т.. Учебно-методическое пособие по дисциплине Менеджмент - 2011 год
 3. Логинов И.П., Неволина Н.А.. Профессиональные навыки менеджера: рефлексивная парадигма - 2009 год
 4. Шевелева В.П.. Учебное пособие для подготовки к экзамену по менеджменту - 2009 год
 5. Минкина Н.В.. Лекции по дисциплине Бенчмаркинг - 2009 год
 6. Шпаргалка. Ответы на экзамен по менеджменту - 2008 год
 7. Ответы на экзаменационные вопросы. Менеджмент - 2008 год
 8. Шпаргалка. Ответы на экзаменационные вопросы по менеджменту - 2008 год
 9. Цветков А.Н.. Менеджмент. Завтра экзамен. - 2008 год
 10. Шинкевич О.К.. Курс лекций по дисциплине Основы менеджмента - 2008 год
 11. Волгина В.И.. Офис-менеджер - 2007 год
 12. Старцев Ю.Н.. Менеджмент - 2007 год
 13. Л.І. Скібіцька, О.М. Скібіцький. МЕНЕДЖМЕНТ - 2007 год
 14. Гапоненко А.Л.. Теория управления - 2003 год
 15. Сацков Н.Я.. Практический менеджмент. Методы и приемы деятельности руководителя - 1998 год