<<
>>

Л.І. Скібіцька, О.М. Скібіцький. МЕНЕДЖМЕНТ. 2007

У навчальному посібнику висвітлюються питання сучасної теорії та практики менеджменту, зарубіжний досвід управління організаціями в умовах ринкової економіки.

Призначений для студентів та викладачів економічних спеціальностей, керівників і фахівців підприємств

<< | >>
1. СУТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ СУЧАСНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
2. ВИНИКНЕННЯ ТА ЕВОЛЮЦІЯ НАУКОВИХ ШКІЛ У МЕНЕДЖМЕНТІ
3. УПРАВЛІННЯ ЯК ПРОЦЕС, ЩО РОЗВИВАЄТЬСЯ
4. ЗАГАЛЬНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ УПРАВЛІННЯ. ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ МЕНЕДЖМЕНТУ
5. ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ
6. ПІДПРИЄМСТВО ЯК ВИРОБНИЧА СИСТЕМА
7. СТРУКТУРА ТА ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЧОГО ПРОЦЕСУ
8. ОРГАНІЗАЦІЙНІ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ ТА ПРИНЦИПИ ЇХ ФОРМУВАННЯ
9. ОРГАНІЗАЦІЯ ВЗАЄМОДІЇ ТА ПОВНОВАЖЕНЬ
10. ПЛАНУВАННЯ ЯК ФУНКЦІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ
10.2. Планування на макро- та мікрорівні
10.3. Принципи планування
10.4. Види планування
10.5. Методологічні та методичні основи планування
11. КОМУНІКАЦІЇ У МЕНЕДЖМЕНТІ
12. МОТИВАЦІЯ ЯК ФУНКЦІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ
13. КОНТРОЛЬ ЯК ФУНКЦІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ
14. СИСТЕМА МЕТОДІВ МЕНЕДЖМЕНТУ
14.4. Соціально-психологічні методи менеджменту
15. ПРОЦЕС ПРИЙНЯТТЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
16. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ
16.4. Постановка та реструктуризація управлінського обліку в організації
16.6. Комп'ютерні системи інформаційного менеджменту
17. КЕРІВНИЦТВО, СТИЛЬ УПРАВЛІННЯ ТА ЛІДЕРСТВО
18. ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІНСЬКОЇ ПРАЦІ ТА ЇЇ ОРГАНІЗАЦІЯ
19. КУЛЬТУРА, ЕТИКА ТА МИСТЕЦТВО УПРАВЛІННЯ
20. КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА
21. УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ ТА СТРЕСАМИ
22. ПЕРСОНАЛ ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК ОБ'ЄКТ МЕНЕДЖМЕНТУ

Книги и учебники по дисциплине Менеджмент:

 1. Слуцкин Л.. Активный и пассивный портфельный менеджмент - 2011 год
 2. Ауезова К.Т.. Учебно-методическое пособие по дисциплине Менеджмент - 2011 год
 3. Логинов И.П., Неволина Н.А.. Профессиональные навыки менеджера: рефлексивная парадигма - 2009 год
 4. Шевелева В.П.. Учебное пособие для подготовки к экзамену по менеджменту - 2009 год
 5. Минкина Н.В.. Лекции по дисциплине Бенчмаркинг - 2009 год
 6. Шпаргалка. Ответы на экзамен по менеджменту - 2008 год
 7. Ответы на экзаменационные вопросы. Менеджмент - 2008 год
 8. Шпаргалка. Ответы на экзаменационные вопросы по менеджменту - 2008 год
 9. Цветков А.Н.. Менеджмент. Завтра экзамен. - 2008 год
 10. Шинкевич О.К.. Курс лекций по дисциплине Основы менеджмента - 2008 год
 11. Волгина В.И.. Офис-менеджер - 2007 год
 12. Старцев Ю.Н.. Менеджмент - 2007 год
 13. Пилипенко А.А., Пилипенко С.М., Отенко В.І.. Менеджмент - 2005 год
 14. Гапоненко А.Л.. Теория управления - 2003 год
 15. Сацков Н.Я.. Практический менеджмент. Методы и приемы деятельности руководителя - 1998 год