<<
>>

117. ПІРОМЕТРИСТ

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Визначає температуру в плавильних, нагрівальних та сушильних печах, а також температуру металу під час його випускання і розливання за допомогою переносних пірометричних і контрольно-вимірювальних приладів.

Реєструє заміри температури та відхилення від заданого технологічного режиму. Регулює прилади, заміняє кожухи термопар, що згоріли. Переводить заміри температури з однієї шкали на іншу за допомогою таблиць.

Повинен знати: принцип роботи переносних пірометричних приладів; призначення та умови застосування пірометричних і контрольно-вимірювальних приладів; технологічний температурний режим роботи плавильних, нагрівальних та сушильних печей, допустиму температуру початку й закінчення заливання рідкого металу; правила реєстрації результатів спостереження і температур, правила користування таблицями для переведення показань замірів температури з однієї шкали на іншу; спосіб заміни кожухів термопар, що згоріли.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Визначає температуру в плавильних, нагрівальних та сушильних печах за допомогою стаціонарних пірометричних і контрольно-вимірювальних приладів. Перевіряє правильність показань приладів. Робить заміри температури гартівних ванн. Виконує регулювання та поточний ремонт пірометричних приладів. Перевіряє термопари. Установлює термопари на робочому місці.

Повинен знати: будову та принцип роботи стаціонарних і переносних пірометричних та контрольно-вимірювальних приладів; основні причини виникнення несправностей у пірометрах і способи запобігання та усунення їх; порядок ведення записів і замірів температури; температурні режими плавлення і розливання металу, термообробки та сушіння; елементарні знання з електротехніки.

Кваліфікаційні вимоги.

Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.

Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією пірометриста 2 розряду - не менше 1 року.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Визначає температуру розплавлених металів, солей, газового середовища та зріджених газів за допомогою оптичних і радіаційних пірометрів. Здійснює установку та налагодження пірометричних приладів. Стежить, регулює і здійснює контрольну перевірку показань пірометричних мілівольтметрів, самописних приладів, регуляторів автоматичних потенціометрів та мостів. Вибирає метод вимірювання температури заданого середовища та підбирає необхідну апаратуру. Ремонтує пірометричні прилади.

Повинен знати: кінематичні та електричні схеми пірометричних приладів; основи металознавства, електротехніки й радіотехніки, типи радіоламп, генераторів високої частоти та електронних підсилювачів, які застосовуються в радіаційних пірометрах; технологічні температури металів, солей, газів на дільниці, що обслуговується.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією пірометриста 3 розряду - не менше 1 року.

<< | >>
Источник: Довідник. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. 2004

Еще по теме 117. ПІРОМЕТРИСТ:

 1. § 117. Кооперация прежде
 2. Статья 117. Отчет внешнего управляющего
 3. Законодательные и нормативные правовые акты
 4. Российские геополитические доктрины
 5. Список основных законодательных актов, регулирующих ипотеку
 6. Понятие открытой и закрытой экономики
 7. Список литературы
 8. АНДОРРА
 9. ПРИМЕЧАНИЯ
 10. Підвищення ефективності державної підтримки вразливих верств населення; реформування сфери надання соціальних послуг та забезпечення соціального захисту населення
 11. 1.2. Институциональные предпосылки создания «партии власти» в России
 12. Современные мегатенденции в России
 13. 59. В чем отличие концепции, выдвинутой Дж. М. Кейнсом, от предшествующих теорий?
 14. 2. Появление монетной формы денег
 15. Литература
 16. 1. Геоэкономические зоны
 17. Направления в развитии Дальнего Востока России и их влияние на внешнюю политику в АТР