<<
>>

122. ПРОБОВІДБІРНИК

1-й розряд

Завдання та обов'язки. Відбирає та обробляє проби руди, металів, сировини, напівфабрикатів, готової продукції, розчинів, нафтопродуктів, твердого мінерального палива, будівельних матеріалів тощо вручну за допомогою пробовідбірників і спеціальних пристроїв.
Проводить аналізи, проби та механічні випробування під керівництвом лаборанта. Запаковує проби, оформляє етикетки до них, забезпечує збереження їх доставки в лабораторію. Миє та зберігає посуд, що використовується для відбирання проб. Веде облік відібраних проб.

Повинен знати: правила та способи відбирання проб у різних складських та виробничих умовах; властивості пробіруваних матеріалів, сировини та готової продукції на об'єкті або дільниці, що обслуговується; вимоги до якості проб, будову пробовідбірників.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Відбирає проби агресивних або отруйних речовин за допомогою пробовідбірників та спеціальних пристроїв або застосування респіраторів і апаратів, які знаходяться під тиском чи вакуумом. Відбирає проби на трихінельоз. Виконує розважування, квартування, скорочення, переміщення, розподіл проб у пакети. Готує середні проби. Стежить за роботою пробовідбірних та пробообробних машин під час відбирання і оброблення проб твердого мінерального палива. Проводить оброблення і розшарування проб. Веде облік відібраних та оброблених проб і оформляє відповідні акти. Бере участь у ремонті машин та механізмів, що обслуговуються.

Повинен знати: будову та принцип дії пробовідбірних і пробообробних машин та механізмів; правила їх утримання; правила та способи відбирання проб агресивних і отруйних речовин із апаратів, які знаходяться під тиском або вакуумом; способи оброблення проб; правила поводження з отруйними та горючими речовинами.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією пробовідбірника 1 розряду - не менше 0,5 року.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Відбирає проби газу по радіусу колошника доменних печей. Пробиває та прочищає отвори для відбору газу із шахти доменної печі. Робить заміри температури та тиску на різних горизонтах шахти і в горні доменних печей. Відбирає проби газу та робить замір температури фурменої зони, а також проб розжарених напіврідких матеріалів із різних горизонтів доменної печі. Робить заміри витрат повітря у фурмах. Відбирає проби чавуну та шлаку на випусках. Готує та перевіряє справність устаткування для відбирання проб.

Повинен знати: будову доменної печі; основи процесу виплавки чавуну; хімічні та фізичні властивості газів, чавуну й шлакує; будову приладів для вимірювання температури й тиску в печі; правила та прийоми відбору проб газу, чавуну та шлаку; будову і правила роботи в кисневих апаратах.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією пробовідбірника 2 розряду - не менше 1 року.
<< | >>
Источник: Довідник. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. 2004

Еще по теме 122. ПРОБОВІДБІРНИК:

 1. § 122. Государство — паразитический аппарат
 2. Статья 122. Расчеты с кредиторами определенной очереди
 3. Законодательные и нормативные правовые акты
 4. ПРИМЕЧАНИЯ
 5. ДЕМОКРАТИЧНА РЕСПУБЛІКА СХІДНИЙ ТИМОР
 6. Статья 132. Имущество должника, не включаемое в конкурсную массу
 7. Статья 232. Регулирование отношений, связанных с банкротством
 8. Для самостоятельной работы
 9. Нормативно-правовые акты
 10. Список основных законодательных актов, регулирующих ипотеку
 11. Обязательная литература
 12. РАСШИРЕНИЕ ЗОНЫ ЕВРО
 13. Литература