<<
>>

136. СТОРОЖ

Завдання та обов'язки. Перевіряє цілісність об'єкта, що охороняється (замків та інших запірних пристроїв; наявність пломб; протипожежного інвентарю; справності сигналізації, телефонів, освітлення), разом з представником адміністрації або змінним сторожем.
У разі виявлення несправностей (зламані двері, вікна, замки, відсутність пломб та печаток і таке інше), які не дозволяють прийняти об'єкт під охорону, доповідає про це особі, якій він підзвітний, представнику адміністрації та черговому з відділку міліції і охороняє сліди злочину до прибуття представників міліції. За умови виникнення пожежі на об'єкті підіймає тривогу, сповіщає пожежну команду та чергового з відділку міліції, вживає заходів щодо ліквідації пожежі. Чергує в прохідній підприємства, установи, організації: пропускає працівників, відвідувачів, автотранспорт на територію підприємства, установи, організації та назад після пред'явлення ними відповідних документів. Звіряє супровідні документи з фактичною наявністю вантажу, відкриває та закриває ворота. Приймає і здає чергування з відповідним записом у журналі. Утримує приміщення прохідної в належному санітарному стані.

Повинен знати: положення та інструкції з пропускного режиму; зразки підписів осіб, які мають право підписувати перепустки на винесення і вивезення матеріальних цінностей або відвідування підприємства, установи, організації; зразки постійних і разових перепусток; правила та інструкції з охорони об'єктів; межу об'єкта, що охороняється; номери телефонів представників адміністрації об'єкта, що охороняється, та чергового з відділку міліції.

Кваліфікаційні вимоги.

Сторож: базова загальна середня освіта або початкова загальна освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Старший сторож (у разі керування змінними сторожами): базова загальна середня освіта або початкова загальна освіта та професійна підготовка на виробництві. Стаж роботи за професією сторожа - не менше 0,5 року
<< | >>
Источник: Довідник. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. 2004

Еще по теме 136. СТОРОЖ:

 1. § 136. Трудовая повинность медицинских работников
 2. Статья 136. Размер и порядок удовлетворения требований кредиторов второй очереди
 3. Вопрос №33 История развития потребительской кооперации РБ.
 4. Альтернативная стоимость
 5. 14.2. Либерализм и неолиберализм
 6. Література
 7. Література
 8. Литература
 9. ПАРАГВАЙ
 10. Литература
 11. ПРИМЕЧАНИЯ
 12. МЕКСИКА
 13. Примітки
 14. ПРИМЕЧАНИЯ
 15. ОСТРОВА ТЕРКС И КАИКОС
 16. 18. Назовите принципы, которые А. Смит предлагал положить в основу системы налогообложения.
 17. 76. Модель взаимодействия экономических и социальных переменных Г. Мюрдаля.
 18. Литература
 19. Проблеми трансформації приватної власності у суспільну