<<
>>

146. ЧИСТИЛЬНИК

1-й розряд

Завдання та обов'язки. Чистить, змащує; пропарює і дезінфікує машини, резервуари, устаткування, цистерни, ємності тощо, які не потребують знімання деталей. Чистить деталі, вузли, жерсть, дрібну тару щітками, скребками, напилками, наждаком, йоржами вручну й механізованими способами. Готує устаткування і допоміжний інвентар для чищення. Готує різні мийні кислотні та лужні розчини невисокої концентрації. Обмітає, витрушує, зіскоблює, обтирає предмети чистки. Здає машини, устаткування та тару після чищення.

Повинен знати: основні знання про будову застосовуваного устаткування; правила чищення та вимоги до якості чищення, призначення та правила користування механічними пристроями; правила готування розчинів та поводження з розчинами і розчинниками; властивості розчинів та розчинників.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Чистить, змащує, пропарює, дезінфікує машини, устаткування, резервуари, цистерни, ємності та інші вузли від смоли, сажі, шламу, залишків продуктів тощо щітками, скребками, йоржами вручну або механічними способами із частковим зняттям деталей. Стерилізує машини та устаткування. Чистить прості малогабаритні деталі від окалини, корозії, шлаків та залишків продукту і протикорозійного покриття на ультразвукових установках. Обробляє предмети чищення повітрям, водою або розчинами під тиском. Виконує перевірку, очищення від сажі та золи й пропалювання димових труб, димоходів та лежаків опалювальних печей, вогнищ котельних установок виробничо-технічного призначення, які працюють на різних видах твердого й рідкого палива. Пробиває отвори в місцях чищення та закладає їх. Готує зв'язувальні розчини для замазування отворів. Усуває завали в димоходах і лежаках. Готує різні мийні, лужні, кислотні та травильні розчини за встановленою рецептурою. Ремонтує інструмент, який застосовує під час очищення труб, димоходів і лежаків.

Повинен знати: принцип роботи застосовуваного устаткування; правила знімання і встановлення окремих машин та устаткування; технічні режими чищення; вимоги до поверхні оброблюваних машин і деталей; будову застосовуваних механічних пристроїв; правила користування розчинниками та їх властивості; правила й строки очищення димових труб, димоходів та лежаків, їх будову й розташування; технічні протипожежні вимоги до димових труб, димоходів та лежаків; правила цегляної кладки й способи готування розчинів для замуровування отворів у трубах та лежаках; правила й способи випалювання сажі.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією чистильника 1 розряду - не менше 0,5 року.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Чистить, змащує, пропарює, дезінфікує машини, устаткування, вузли, резервуари, цистерни, ємності та таке інше від пилу, сажі, шламу, осадів, залишків продукту тощо щітками, йоржами, скребками вручну або механічними способами зі зніманням деталей. Чистить зварний дріт шляхом волочіння його через бункер з абразивним дрібняком. Стерилізує машини та устаткування зі зніманням деталей. Вибирає рецептуру мийного розчину. Чистить складні великогабаритні та відповідальні деталі листа й стрічки з металевих порошків після спікання на ультразвукових установках.

Контролює стан устаткування та бакової апаратури. Очищає бункери від залишків вугілля, концентрату й промислових відходів. Здійснює замірювання вмісту газу в бункерах. Виконує поточний ремонт і лагодження застосовуваних машин та устаткування. Перевіряє, чистить від сажі та золи й пропалює димові труби, лежаки, топки, димоходи, газоходи котельних установок центрального парового опалення виробничо-технологічного призначення, бойлерних і сушильних установок, промислових випалювальних печей, плит ресторанного типу, печей хлібопечення, газових опалювальних систем і установок, які працюють на різних видах твердого та рідкого палива. Чистить калорифери, газові холодильники промислового типу, канали виробничої вентиляції, пилоуловлюючі пристрої. Перевіряє димоходи, газоходи й вентиляційні канали на прохідність, відокремленість та щільність. Складає письмові висновки про технічний і протипожежний стан топок, котлів, промислових печей, газоходів, димоходів та системи виробничої вентиляції.

Повинен знати: будову застосовуваного устаткування, правила знімання та встановлення деталей машин і устаткування; правила користування механічними пристроями; правила й строки очищення димових труб, лежаків, топок, димоходів і газових котельних установок центрального парового опалення виробничо-технологічного призначення, каналів виробничої вентиляції, газових опалювальних установок, сушильних, випалювальних, хлібопекарних печей, ресторанних плит, калориферів і газових холодильників промислового типу; способи перевірки димоходів, газоходів та вентиляційних каналів на прохідність, відокремленість і щільність; правила оформлення технічної документації про стан топок, печей, газоходів і димоходів; властивості газоподібного палива та причини виникнення вибухонебезпечних сумішей; способи усунення завалів у системі димоходів, газоходів та топок; правила і способи обмуровування та футерування котлів; правила налагодження машин і устаткування.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.

Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією чистильника 2 розряду - не менше 1 року.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Перевіряє і очищає від сажі та золи топки, газоходи й димоходи виробничих багатоповерхових печей, плавильних, гартівних, термічних печей та установок, малярних камер, парильних колонок і кондитерських печей. Перевіряє і чистить складні частини каналів виробничої вентиляції. Здійснює контрольну перевірку технічного й протипожежного стану складних виробничих та спеціальних печей і оформляє письмові висновки. Складає схеми розгорток та прив'язок газоходів у багатоповерхових будинках і промислових об'єктах. Визначає можливості переведення печей зі установок на газове паливо із складанням відповідної технічної документації на основі чинних протипожежних правил та норм. Здійснює повний ремонт усіх видів інструменту і пристроїв, що застосовуються під час очищення топок, печей, газоходів та димоходів. Виконує очищення міждонних відсіків і танків суден.

Повинен знати: конструктивну будову виробничих багатоповерхових, гартівних, термічних, плавильних та інших спеціальних печей, технічні і протипожежні вимоги до них; способи ремонту, кладки, обмуровування і футерування виробничих печей та установок; правила складання технічної документації про стан топок, печей, газоходів, димоходів і виробничої вентиляції.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією чистильника 3 розряду - не менше 1 року

<< | >>
Источник: Довідник. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. 2004

Еще по теме 146. ЧИСТИЛЬНИК:

 1. Статья 146. Возможность перехода к внешнему управлению
 2. Динамика государственного внешнего долга России
 3. Рекомендована література
 4. Рекомендована література
 5. Рекомендована література
 6. Нормативно-правовые акты
 7. Рекомендована література
 8. Рекомендована література
 9. Список основных законодательных актов, регулирующих ипотеку
 10. ЛЕСОТО
 11. Глава XII КАК ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ ВЕРХОВНАЯ ВЛАСТЬ СУВЕРЕНА
 12. ТУВАЛУ
 13. Реформа армии – веление времени
 14. Література
 15. БИБЛИОГРАФИЯ