<<
>>

6. БУНКЕРУВАЛЬНИК

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Заповнює бункери грудковими або сипкими матеріалами за допомогою елеваторів, конвеєрів, скіпових підйомників, вагонеток з перекидним кузовом та інших систем підйомно-транспортних механізмів під керівництвом бункерувальника вищої кваліфікації.
Спостерігає за подаванням матеріалів у залізничні вагони, автосамоскиди, на дробильні установки і транспортери. Керує затворами і живильниками. Пускає і зупиняє конвеєри. Регулює рівномірне надходження і розміщення матеріалу в приймальних посудинах і на транспорті. Додержується необхідного проміжку між колосниками решіток і спостерігає за наповненням бункерів. Здійснює шурування матеріалу (гірничої маси, гарячого агломерату та інших матеріалів). Усуває зависання, завали і затори. Розбиває негабаритні брили, подрібнює великі грудки на решітках перепускних бункерів або гезенків. Усуває сторонні речі. Підкочує, встановлює і завантажує вагонетки. Зчеплює, розчеплює і відкочує навантажені вагонетки. Очищає обслуговуваний бункер (люк) і колію біля робочого місця. Веде поточний ремонт бункерних затворів. Подає сигнали на поставлення вагонів під розвантаження.

Повинен знати: будову бункерів, пускової апаратури, системи звукової і видимої сигналізації, будову затворів і відкотних колій, транспортних механізмів приводної і натяжної станції конвеєрної лінії; об'єм бункера, вантажопідйомність приймальних посудин, допустиме навантаження на стрічку транспортера; технічні умови на розвантажуваний матеріал, способи подрібнення негабаритних грудок і запобігання злежуваності матеріалу; правила очищення бункерів; конструкцію зчеплення; правила зчеплення, розчеплення, відкочування навантажених вагонеток і думпкарів; правила подавання і приймання звукових і видимих сигналів, розвантаження транспортних засобів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Заповнює бункери грудковими або сипкими матеріалами за допомогою елеваторів, конвеєрів, скіпових підйомників, вагонеток з перекидним кузовом тощо та інших систем підйомно-транспортних механізмів, пневмотранспорту, обладнаних автоматичним керуванням. Спостерігає за безперебійною роботою механізмів, систем пневмотранспорту та автоматичного керування, аспіраційних будов. Пускає і зупиняє обслуговувані механізми. Контролює рівень матеріалів у бункерах за допомогою електронних покажчиків. Відокремлює металеві домішки за допомогою магнітних пристроїв. За необхідності керує вручну механізмами. Обслуговує приймальні пристрої.

Повинен знати: будову і принцип роботи підйомно-транспортних механізмів, систем пневмотранспорту, автоматичного керування, контрольно-вимірювальної апаратури, аспіраційних і магнітних пристроїв; способи ручного керування механізмами, затворами і живильниками; властивості матеріалів (гранулометричний склад, вологість, небажані домішки) і вимоги до них; порядок заповнення бункерів різними матеріалами і вивантаження їх із бункерів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.

Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією бункерувальника 2 розряду - не менше 1 року.

4-й розряд

Завдання і обов'язки. Веде процес заповнення бункерів губчастим залізом за допомогою герметичного конвеєра. Веде процес зберігання і дезактивації губчастого заліза в атмосфері інертного газу. Контролює роботу шлюзових завантажувальних пристроїв і розвантажувальних затворів. Регулює тиск інертного газу в бункері. Спостерігає наявність водню у вентиляційній системі і кисню в бункері. Вимірює температуру губчастого заліза на різних рівнях для контролю процесу дезактивації.

Повинен знати: будову шлюзових завантажувальних і розвантажувальних пристроїв та розвантажувальних затворів; технологічний процес транспортування і зберігання губчастого заліза; способи регулювання тиску і норми витрат інертного газу, комунікації газопідвідної і газовідвідної арматури; методику замірювання температури і регулювання газового режиму; фізичні і хімічні властивості губчастого заліза; концентрації вибухонебезпечних і токсичних речовин у межах допустимих.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією бункерувальника 3 розряду - не менше 1 року.
<< | >>
Источник: Довідник. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. 2004

Еще по теме 6. БУНКЕРУВАЛЬНИК:

  1. Цыганков П.А.. Международные отношения, 1996
  2. ПРЕДИСЛОВИЕ
  3. Глава.1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИСТОКИ И КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
  4. 1. Международные отношения в истории социально-политической мысли
  5. 2. Современные теории международных отношений
  6. 3. Французская социологическая школа
  7. ПРИМЕЧАНИЯ
  8. Глава.2 ОБЪЕКТ И ПРЕДМЕТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
  9. 1. Понятие и критерии международных отношений
  10. 2. Мировая политика