<<
>>

26. ДЕФЕКТОСКОПІСТ РЕНТГЕНО-, ГАММА-ГРАФУВАННЯ

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Просвічує вироби під керівництвом дефектоскопіста вищої кваліфікації. Готує вироби до просвічування. Розмічає та маркує відрізки під час просвічування виробів за заданими параметрами контролю.
Проявляє та фіксує рентгенівську плівку.

Повинен знати: принцип дії рентгенівських установок і апаратури для гамма-дефектоскопії, види та джерела випромінювання через речовини; властивості різних сортів рентгеноплівки і способи перевірки їх якості, способи заряджання касет.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Приклади робіт.

1. З'єднання стикові - просвічування.

2. Зразки пластин - просвічування під час атестації на розряд зварників.

3. Шви поздовжні циліндрів і конусних оболонок -просвічування.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Просвічує прості вироби. Просвічує відповідальні трубопроводи під керівництвом дефектоскопіста вищої кваліфікації. Проводить іонізаційний і сцинтиляційний контроль простих і середньої складності виробів. Підбирає необхідні джерела випромінювання і визначає експозицію, Визначає активність радіоактивних ізотопів. Переглядає знімки з метою визначення їх якості. Регулює рентгенівську і гамма-графічну апаратуру.

Повинен знати: принцип роботи рентгенівських установок прискореної техніки, апаратури для гамма-графування, іонізаційного і сцинтиляційного контролю; основи електротехніки і металоведення; технологію лиття і різних видів зварювання металів; види зварних з'єднань і технологію їх зварювання; вплив дефектів на якість зварних швів; вимоги до зварних швів; основи дозиметрії; ослабляючі властивості матеріалів під час проходження через них випромінювання; властивості і характеристику металів, застосовуваних для рентгено-, гамма-графування, способи вибору джерел випромінювання, параметрів просвічування і необхідних експозицій.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.

Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією дефектоскопіста рентгено-, гамма-графування 2 розряду - не менше 1 року.

Приклади робіт.

1. Вироби литі - просвічування.

2. З'єднання таврові і штабобульбові - просвічування.

3. Труби, втулки несучого гвинта вертольота - просвічування.

4. Труби зварні - просвічування.

5. Шви кільцеві балонів і циліндрів - просвічування.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Просвічує вироби середньої складності. Проводить іонізаційний та сцинтиляційний контроль складних виробів. Здійснює просвічування виробів за допомогою прискорювальної техніки і гамма-установок. Здійснює просвічування відповідальних трубопроводів. Працює на ксерографічних установках. Здійснює поточний ремонт і налагодження рентгенівської і радіографічної апаратури. Проводить зарядження і перезарядження джерел випромінювання. Розшифровує рентгенограми.

Повинен знати: електричні схеми рентгенівської, радіографічної апаратури для іонізаційного і сцинтиляційного контролю; взаємодію випромінювання великої енергії з просвічуваною речовиною; основи ксерографії; розрахунок допустимих доз випромінювання, відстаней від джерел і часу перебування на заданих відстанях від джерел; основні знання про будову різних прискорювачів.


Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією дефектоскопіста рентгено-, гамма-графування 3 розряду - не менше 1 року.

Приклади робіт.

1. Колектор паливний авіадвигуна - просвічування і розшифрування рентгенограм.

2. Контейнери робочі - перезарядження ізотопами.

3. Метал і шихта для металургійних цехів - просвічування.

4. Увариші в циліндричних і шарових поверхнях - просвічування.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Просвічує вироби складної конфігурації за допомогою стаціонарних і пересувних джерел випромінювання. Налагоджує апаратуру, яка застосовується для рентгено-, гамма-дефектоскопії, іонізаційного і сцинтиляційного контролю. Оцінює придатність зразків, які перевіряються, деталей і вузлів, відповідно до технічних умов, і робить висновок. Розробляє ескізи пристроїв і оснащення для контролю. Працює на рентгено-телевізійних установках.

Повинен знати: схеми і роботу всієї апаратури, яку застосовують для контролю просвічуванням, принципи одержання різних видів випромінювання і їх взаємодію з просвічуваною речовиною; розрахунок захисту від випромінювання; порядок одержання і зберігання радіоактивних джерел, діючих на підприємстві.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією дефектоскопіста рентгено-, гамма-графування 4 розряду - не менше 1 року.

Приклади робіт.

1. Агрегати автоматики і форсунки газотурбінних двигунів - просвічування і розшифрування рентгенограм.

2. Гвинти гребні - просвічування і розшифрування рентгенограм.

3. Кожухи шахт і повітронагрівників доменних печей - просвічування зварних швів.

4. Стояки шасі амортизаційні - просвічування і розшифрування рентгенограм.

5. Тарілка автомата перекосу вертольота - просвічування і розшифрування рентгенограм.

6. Трубопроводи і газопроводи - просвічування зварних швів.

6-й розряд

Завдання та обов'язки. Просвічує вироби особливої складності в різних умовах за допомогою стаціонарних і пересувних джерел випромінювання. Розшифровує рентгенівські плівки. Проводить експериментальні роботи з визначення режимів просвічування деталей, які надходять. Обробляє та оформляє одержані результати. Видає висновки і складає звіти. Розробляє технологічну документацію. Визначає характер несправностей і ремонтує апаратуру, яка застосовується для рентгено-, гамма-дефектоскопії, іонізаційного і сцинтиляційного контролю. Проводить пусконалагоджувальні роботи на прискорювачах.

Повинен знати: основи електротехніки; теорію і принцип одержання різних видів випромінювання та їх взаємодії з речовинами; будову устаткування, застосовуваного для рентгено- і гамма-графування; види дефектів металургійного, технологічного, експлуатаційного походження і зварних швів, допустимі норми дефектів металів; принципи вибору різних лічильників і апаратури для іонізаційного і сцинтиляційного контролю.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією дефектоскопіста рентгено-, гамма-графування 5 розряду - не менше 1 року.

Приклади робіт.

1. Картер турбіни і редуктора авіадвигуна - просвічування і розшифрування рентгенограм.

2. Лонжерони, вузли стикування фюзеляжу з центропланом, вузли навішування двигунів літаків - рентгено- і гамма-графування.
<< | >>
Источник: Довідник. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. 2004

Еще по теме 26. ДЕФЕКТОСКОПІСТ РЕНТГЕНО-, ГАММА-ГРАФУВАННЯ:

 1. 24. ДЕФЕКТОСКОПІСТ З МАГНІТНОГО КОНТРОЛЮ
 2. 25. ДЕФЕКТОСКОПІСТ З УЛЬТРАЗВУКОВОГО КОНТРОЛЮ
 3. 23. ДЕФЕКТОСКОПІСТ З ГАЗОВОГО ТА РІДИННОГО КОНТРОЛЮ
 4. Мусульманский Восток в мировой геополитике
 5. 27. ДОЗИМЕТРИСТ
 6. Анализ финансового состояния предприятий
 7. Анализ связей между неметрическими переменными
 8. 65. ЛАБОРАНТ-РЕНТГЕНОСТРУКТУРНИК
 9. Азия и Африка в мировой Геополитике
 10. Аргументы "от биологии"
 11. Организация автопарка
 12. 4. АТМОСФЕРА
 13. Процесс производства рекламной продукции в политике
 14. Тестирование в оценке кандидатов при найме
 15. 12.2. Африка - кипящий континент
 16. Власть и монополия на законное насилие
 17. Корреляционный анализ
 18. § 2. Теория и практика налогообложения
 19. Политические режимы
 20. МЕЖДУНАРОДНАЯ МОРАЛЬ И ЭТИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ