<<
>>

9. ДИСПЕТЧЕР

Завдання та обов'язки. Здійснює з використанням засобів обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку оперативне регулювання процесу виробництва та інших видів основної діяльності підприємства або його підрозділів відповідно до виробничих програм, календарних планів і змінно-добових завдань.
Контролює забезпечення підрозділів підприємства необхідними матеріалами, конструкціями, комплектуючими виробами, устаткуванням, а також транспортом і вантажно-розвантажувальними засобами. Здійснює оперативний контроль за процесом виробництва, що забезпечує максимальне використання виробничих потужностей, ритмічний і безперебійний рух незавершеного виробництва, здавання готової продукції, виконання робіт (послуг), складських і вантажно-розвантажувальних операцій за встановленими графіками. Забезпечує додержання встановлених заділів на дільницях і в цехах, розмірів партій запусків і строків їх подавання. Вживає заходів щодо запобігання та усунення порушень процесу виробництва, залучаючи в разі потреби відповідні служби підприємства. Виявляє резерви виробництва для встановлення найбільш раціональних режимів роботи технологічного устаткування, більш повного і рівномірного завантаження устаткування і виробничих площ, скорочення тривалості циклу виготовлення продукції. Здійснює впровадження і забезпечує раціональне використовування технічних засобів оперативного управління виробництвом. Веде диспетчерський журнал, складає звітні рапорти та іншу технічну документацію про процес виробництва. Бере участь у роботі з аналізу та оцінки діяльності підрозділів підприємства, виявлення внутрішньовиробничих резервів. Керує роботою операторів диспетчерської служби.

Повинен знати: нормативно-правові акти, методичні матеріали з питань виробничого планування й оперативного управління виробництвом; організацію виробничого планування і диспетчеризацію на підприємстві; виробничі потужності підприємства і його підрозділів; спеціалізацію підрозділів підприємства і виробничі зв'язки між ними; номенклатуру продукції, що випускається, види виконуваних робіт (послуг); організацію виробничих складів, транспортних і вантажно-розвантажувальних робіт на підприємстві; основи технології виробництва продукції підприємства; технічні вимоги до продукції підприємства, організацію оперативного обліку процесу виробництва і здавання готової продукції; організаційну техніку і засоби механізації оперативного обліку і регулювання процесу виробництва; основи економіки, організацію виробництва та управління; основи законодавства про працю.

Кваліфікаційні вимоги.

Старший диспетчер: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією диспетчера - не менше 2 років (у тому числі на даному підприємстві - не менше 1 року).

Диспетчер: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) та стаж роботи на даному підприємстві - не менше 1 року
<< | >>
Источник: Довідник. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. 2004

Еще по теме 9. ДИСПЕТЧЕР:

 1. 3. ГОЛОВНИЙ ДИСПЕТЧЕР (ПРОМИСЛОВІСТЬ), ГОЛОВНИЙ ДИСПЕТЧЕР (ТРАНСПОРТ, СКЛАДСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО)
 2. 9.3. НЕОБХОДИМОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ
 3. 37. НАЧАЛЬНИК ВИРОБНИЧО-ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО БЮРО ЦЕХУ
 4. Документация и учет
 5. 97. НАПОВНЮВАЧ БАЛОНІВ
 6. (Основные) Требования к менеджерам в XXI веке (предъявляемые к современному менеджеру).
 7. Государственная служба - реципиент новых технологий современного управления
 8. Нормы пожарной безопасности "Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях"(НПБ 104-03)
 9. Общение с партнерами и клиентами
 10. Управление персоналом
 11. 9.2. Нормативні акти, які регламентують організацію взаємодії і повноважень
 12. Наем, отбор и прием персонала
 13. Из воспоминаний участников процесса принятия внешнеполитических решений
 14. РАЗВИТИЕ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ ФОРМИРОВАНИЕ ИНСТИТУТА САМОУПРАВЛЕНИЯ В ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЕ
 15. Правовая база механизма принятия внешнеполитических решений
 16. 5.4. Континентная альтернатива виртуальному миру
 17. 18.4. Організація особистої праці менеджера
 18. Цыганков П.А.. Международные отношения, 1996