<<
>>

10. ЕКСПЕДИТОР

Завдання та обов'язки. Приймає та оброблює вхідну і вихідну кореспонденцію (індексує, сортує, веде запис у реєстрових книгах і описах), перевіряє правильність її оформлення. Розпечатує конверти (пакети), перевіряє наявність укладеного і направляє кореспонденцію адресатам. У разі відсутності або зіпсування укладеного повідомляє завідувача канцелярії. Законвертовує, адресує і маркує вихідну кореспонденцію. Забезпечує зберігання документів, які проходять через експедицію. Стежить за технічним станом устаткування і машин, що перебувають в експлуатації, своєчасно повідомляє про їх несправності.

Повинен знати: основи організації діловодства на підприємстві, засоби і методи оброблення кореспонденції; адреси постійних кореспондентів; правила роботи на машинах, що обробляють кореспонденцію; структуру підприємства і його підрозділів; основи організації праці; основи законодавства про працю.

Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Без вимог до стажу роботи

<< | >>
Источник: Довідник. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. 2004

Еще по теме 10. ЕКСПЕДИТОР:

 1. 11. ЕКСПЕДИТОР З ПЕРЕВЕЗЕНЬ ВАНТАЖІВ
 2. 2.4.4. Нормативна регламентація комерційної діяльності
 3. 2.10.2. Україна в системі міжнародних транспортних комунікацій
 4. Цыганков П.А.. Международные отношения, 1996
 5. ПРЕДИСЛОВИЕ
 6. Глава.1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИСТОКИ И КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
 7. 1. Международные отношения в истории социально-политической мысли
 8. 2. Современные теории международных отношений
 9. 3. Французская социологическая школа
 10. ПРИМЕЧАНИЯ
 11. Глава.2 ОБЪЕКТ И ПРЕДМЕТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
 12. 1. Понятие и критерии международных отношений
 13. 2. Мировая политика
 14. 3. Взаимосвязь внутренней и внешней политики
 15. 4. Предмет Международных отношений