<<
>>

28. ЕЛЕКТРОМЕХАНІК З ЛІФТІВ

1-й розряд

Завдання та обов'язки. Здійснює слюсарну обробку деталей без додержання розмірів. Виправляє різь плашками і мітчиками. Розмічає за шаблоном прості деталі. Розрізає стальні канати вручну. Замінює сигнальні і освітлювальні лампи. Перевіряє на функціонування механізми, контакти та електричні апарати ліфта. Перевіряє наявність і справність освітлення шахти, кабіни і машинного приміщення, а також стан огорожі шахти і кабіни. Здійснює евакуацію пасажирів з кабіни ліфта у разі його раптової зупинки.

Промиває і змазує деталі. Виконує прості і середньої складності роботи з ремонту, монтажу і демонтажу ліфтового устаткування під керівництвом електромеханіка вищої кваліфікації.

Повинен знати: прийоми слюсарної обробки деталей; призначення і умови застосування слюсарного інструменту і найпростіших вимірювальних інструментів; ходові розміри різі, які застосовуються у кріпильних деталях; найменування і призначення мастильних матеріалів; елементарні відомості про будову і призначення ліфта та його складових частин; призначення електричних апаратів; марки і перерізи проводів, застосовуваних у ліфтах.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Приклади робіт.

1. Болти, гвинти, гайки - прогонка різьби плашками і мітчиками.

2. Вузли та деталі механізмів і електроапаратів - чищення, промивання і змазування після розбирання.

3. Деталі з листової і кутової сталі - обпилювання поверхні і зачищення облою.

4. Сталь штабова, кругла і кутова - розрізування ножівкою за готовою розміткою.

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Здійснює слюсарну обробку за 11 - 14 квалітетами (4 - 7 класами точності). Розмотує канати з бухти і відміряє потрібну довжину. Заготовляє і кріпить труби під електропроводку за готовою розміткою. Заправляє інструмент. Розмічає і вирубує прокладки за кресленнями та ескізами. Розбирає і складає механічні та автоматичні замки, затвори, кінцеві вимикачі, поверхові перемикачі, кнопкові і викличні апарати. Визначає та усуває прості несправності в мережах освітлення, сигналізації і керування приводом ліфтів. Читає прості креслення та електричні схеми ліфтів. Виконує складні й особливо складні роботи з ремонту, монтажу і демонтажу ліфтового устаткування під керівництвом електромеханіка вищої кваліфікації.

Повинен знати: прийоми і послідовність операцій слюсарної обробки деталей, порядок розбирання і складання простих вузлів і механізмів ліфтів; властивості і маркування металів, загальні знання про допуски та посадки і позначання їх на кресленнях, правила поводження зі стальними канатами і ланцюгами; будову вантажних механізмів (лебідок), блоків, шківів, барабанів; основні відомості про будову і призначення типових ліфтів; електричні та електросилові схеми ланцюгів освітлення і сигналізації ліфтів та системи керування приводами ліфтів; основи електротехніки, будову електродвигунів перемінного струму; правила користування простими електровимірювальними приладами і засобами лінійно-кутових вимірювань.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромеханіка з ліфтів 1 розряду - не менше 0,5 року.

Приклади робіт.

1.

Болти, гайки, гвинти - нарізування різьби мітчиками і плашками.

2. Деталі прості зі штабової і кутової сталі - розмічування, кернування і свердлення отворів переносними електроінструментами.

3. Електродвигуни - розбирання, чищення, складання.

4. Електропроводка освітлення і сигналізації - заготовка і прокладання в машинному і блочному приміщеннях.

5. Ніші, борозни, отвори на перегородках і стінках - пробивання за готовою розміткою і закладання.

6. Прилади електровимірювальні - виявлення наявності напруги.

7. Світильники, патрони, вимикачі, штепсельні розетки, кнопкові і викличні апарати, контакти - зарядження та встановлення.

Завдання та обов'язки. Виконує прості роботи з ремонту, монтажу і демонтажу ліфтового устаткування. Налагоджує, регулює, випробовує механічне та електричне устаткування ліфтів з одиночним керуванням, яке рухається зі швидкістю до 0,71 м/с. Визначає та усуває складні несправності в мережах освітлення, сигналізації і керування приводом ліфтів. Здійснює слюсарну обробку деталей за 7 - 11 квалітетами (2 - 4 класами точності). Здійснює встановлення, центрування, вмикання електродвигунів. Обробляє кабелі, проводи та прокладає їх у трубах або джгутах у шахті і машинному приміщенні. Читає середньої складності креслення та електричні схеми ліфтів. Проводить заміну стальних канатів і кріпить їх до підвісних вузлів кабін і противаг. Клепає і паяє деталі механізмів різними припоями.

Повинен знати: технічні умови на монтаж, ремонт і демонтаж ліфтів; принципові схеми одиночного керування ліфтами; послідовність розбирання і складання механічних вузлів і електроапаратів; будову нерегульованих асинхронних двигунів, трансформаторів, реле- і магнітних пускачів, уловлювачів; правила будови електроустаткування у частині вимог до монтажу, технічного обслуговування та ремонту ліфтів; основи електротехніки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.

Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромеханіка з ліфтів 2 розряду - не менше 1 року.

Приклади робіт.

1. Станції керування - регулювання електроапаратів, зачищення контактів.

2. Трансформатори - встановлення і вмикання.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує середньої складності роботи з ремонту, монтажу, демонтажу ліфтового устаткування. Налагоджує, регулює і випробовує механічне та електричне устаткування ліфтів з одиночним керуванням, які рухаються зі швидкістю понад 0,71 м/с. Виготовляє встановлювальні і розмічувальні шаблони і пристрої, які прискорюють і полегшують виробництво монтажних та ремонтних робіт. Перевіряє мегомметром стан ізоляції і вимірює розмір її опору і в електродвигунах, трансформаторах, у кабельній мережі і колах систем керування. Готує ліфти до технічного огляду інспектором Держтехнагляду. Читає складні креслення та електричні схеми ліфтів. Веде необхідну технічну документацію.

Повинен знати: технологію розбирання і складання середньої складності і складних вузлів ліфтового устаткування, принципові електричні схеми обслуговуваних ліфтів; будову напівпровідникових елементів схеми; виконання електричних проводок усіх типів і технічні вимоги до них; вибирання перерізу проводів плавких вставок і апаратів захисту залежно від струмового навантаження; основи радіотехніки; принцип дії двостороннього гучномовного зв'язку під час диспетчерського керування ліфтами.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромеханіка з ліфтів 3 розряду - не менше 1 року.

Приклади робіт.

1. Випрямлячі напівпровідникові - складання, заміна і вмикання в коло.

2. Лебідки різних типів - розбирання, складання, регулювання, заміна сальників, підшипників.

3. Шахти ліфтів залізосітчасті і каркасно-підвісні - монтаж і вивірення розмірів за встановлювальним кресленням.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує складні роботи з ремонту, монтажу і демонтажу ліфтового устаткування. Налагоджує, регулює і випробовує ліфти, які рухаються зі швидкістю до 1 м/с, з парним керуванням, у тому числі із застосуванням друкувального монтажу електричних схем керування з електронними мікроелементами. Читає особливо складні креслення та електричні схеми ліфтів. Визначає несправності у системах парного керування та усуває їх.

Повинен знати: технічні умови на випробування ліфтів; вимоги до якості монтажу, ремонту і випробувань механічного та електричного устаткування ліфтів, строки служби деталей і вузлів та заходи щодо їх збільшення; систему планово-запобіжних ремонтів; конструктивну будову складових частин ліфта; принципові схеми парного керування ліфтами; основи радіоелектронної техніки.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромеханіка з ліфтів 4 розряду - не менше 1 року.

Приклади робіт.

1. Плати друкувальні, окремі елементи електротехніки - заміна.

2. Приводи телескопічних дверей - налагодження і регулювання.

6-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує особливо складні роботи з ремонту, монтажу і демонтажу ліфтового устаткування. Налагоджує, регулює і випробує ліфти, які рухаються зі швидкістю понад 1 м/с, з парним і груповим керуванням, у тому числі із застосуванням логічних елементів в електричних схемах керування. Визначає несправності в механічних вузлах, системах керування, освітлення і сигналізації швидкісних ліфтів та усуває їх. Знімає характеристики напівпровідниковий елементів.

Повинен знати: технічні умови на монтаж і ремонт швидкісних ліфтів; електричні схеми швидкісних ліфтів, основи радіоелектроніки, принципові схеми групового керування ліфтами; будову масляних буферів; схеми внутрішніх з'єднань обмоток електричних машин постійного струму, генераторів, тиристорних регуляторів, застосовуваних на швидкісних ліфтах; причини і методи усунення вібрацій устаткування, які виникають; методику проведення статичних і динамічних випробувань швидкісних ліфтів.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромеханіка з ліфтів 5 розряду - не менше 1 року.

Приклади робіт.

1. Буфери масляні - монтаж та випробування.

2. Ліфти з автоматичним приводом дверей шахт і кабіни - монтаж та налагоджування.

<< | >>
Источник: Довідник. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. 2004

Еще по теме 28. ЕЛЕКТРОМЕХАНІК З ЛІФТІВ:

 1. 108. ОПЕРАТОР З ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ЛІФТІВ
 2. 58. НАЧАЛЬНИК ГОСПОДАРСЬКОГО ВІДДІЛУ
 3. 48. ЛАБОРАНТ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ ВИПРОБУВАНЬ ТА ВИМІРЮВАНЬ
 4. Цыганков П.А.. Международные отношения, 1996
 5. ПРЕДИСЛОВИЕ
 6. Глава.1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИСТОКИ И КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
 7. 1. Международные отношения в истории социально-политической мысли
 8. 2. Современные теории международных отношений
 9. 3. Французская социологическая школа
 10. ПРИМЕЧАНИЯ
 11. Глава.2 ОБЪЕКТ И ПРЕДМЕТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ