<<
>>

30. ІНЖЕНЕР З ПІДГОТОВКИ ВИРОБНИЦТВА

Завдання та обов'язки. Здійснює з використанням засобів обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку підготовку виробництва, контроль за забезпеченням виробництва комплектуючими виробами, матеріалами, інструментом, за своєчасним оформленням необхідної технічної документації; розробляє місячні виробничі програми та змінно-добові завдання на закріпленій дільниці роботи.
Бере участь у розробленні та впровадженні нормативів для оперативного планування виробництва. Контролює комплектність незавершеного виробництва, додержання встановлених норм заділів і календарних випереджень у роботі виробничих підрозділів. Розраховує календарні графіки завантаження устаткування з урахуванням більш ефективного використання виробничих потужностей, стежить за їх виконанням. Аналізує роботу цехів і дільниць, вишукує можливості скорочення циклу виготовлення продукції виконання робіт (послуг), виявляє виробничі резерви, розроблює пропозиції щодо їх використання. Контролює виконання плану виробництва і вживає заходів до забезпечення ритмічної роботи, запобігання та усунення порушень ходу виробничого процесу, ефективного використання устаткування, створення сприятливих умов трудовим колективам для виконання виробничої програми.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні та нормативні матеріали з питань виробничого планування на підприємстві; порядок розроблення виробничих програм і змінно-добових завдань; виробничі потужності підприємства, номенклатуру продукції, що випускається, види виконуваних робіт (послуг); організацію виробництва; основи технології виробництва продукції підприємства; організацію обліку ходу виробництва; спеціалізацію цехів, дільниць, виробничі зв'язки між ними; засоби організації і механізації диспетчерської служби; основи економіки, організації праці та управління; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний інженер з підготовки виробництва: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з підготовки виробництва I категорії - не менше 2 років.

Інженер з підготовки виробництва I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст); для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією інженера з підготовки виробництва II категорії - не менше 2 років.

Інженер з підготовки виробництва II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з підготовки виробництва - не менше 1 року.

Інженер з підготовки виробництва: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи

<< | >>
Источник: Довідник. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. 2004

Еще по теме 30. ІНЖЕНЕР З ПІДГОТОВКИ ВИРОБНИЦТВА:

 1. 31. ІНЖЕНЕР З ПІДГОТОВКИ КАДРІВ
 2. 26. ІНЖЕНЕР З ОРГАНІЗАЦІЇ КЕРУВАННЯ ВИРОБНИЦТВОМ
 3. 16. ІНЖЕНЕР З АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ВИРОБНИЦТВОМ
 4. 52. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ
 5. 38. ІНЖЕНЕР-ЛАБОРАНТ
 6. Якісна професійно-технічна підготовка кадрів за робітничими професіями.
 7. Підготовка та підписання пакту Бріана-Келога
 8. Відновлення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для промисловості
 9. 4.2.2. Сучасна і якісна освіта та підготовка кадрів
 10. Підготовка та укладення Північно-Атлантичного договору
 11. 17. ІНЖЕНЕР З ІНСТРУМЕНТУ
 12. Створення сучасної системи безперервної освіти, підготовки і перепідготовки професійних кадрів
 13. 18. ІНЖЕНЕР З КОМПЛЕКТАЦІЇ УСТАТКУВАННЯ
 14. 36. ІНЖЕНЕР-ЕЛЕКТРОНІК
 15. 15. ІНЖЕНЕР
 16. 37. ІНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
 17. 34. ІНЖЕНЕР ІЗ СТАНДАРТИЗАЦІЇ
 18. 39. ІНЖЕНЕР-ПРОГРАМІСТ