<<
>>

14. ІНСПЕКТОР З КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОНАННЯМ ДОРУЧЕНЬ

Завдання та обов'язки. Здійснює контроль за своєчасним виконанням наказів, доручень і розпоряджень керівника підприємства. Перевіряє відповідність проектів наказів і розпоряджень, які готуються на підприємстві, керівним та нормативним документам, за якими вони видаються.
Заповнює контрольні картки і веде картотеки обліку наказів, розпоряджень та інших документів, а також доручень, які потребують контролю за їх виконанням. Веде оперативний облік проходження документів. Визначає причини несвоєчасного виконання доручень, інформує керівника підприємства про стан їх виконання. Бере участь у підготовці пропозицій щодо вдосконалення діловодства на підприємстві, розробці заходів з раціоналізації документообігу.

Повинен знати: постанови, розпорядження, методичні і нормативні матеріали з організації діловодства на підприємстві; форми і методи контролю виконання документів; організацію діловодства на підприємстві; форми і методи контролю виконання документів; структуру підприємства і його підрозділів; стандарти уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації; основи організації праці; засоби обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку; основи законодавства про працю.

Кваліфікаційні вимоги.

Старший інспектор з контролю за виконанням доручень: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією інспектора з контролю за виконанням доручень - не менше 1 року.

Інспектор з контролю за виконанням доручень: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Без вимог до стажу роботи.
<< | >>
Источник: Довідник. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. 2004

Еще по теме 14. ІНСПЕКТОР З КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОНАННЯМ ДОРУЧЕНЬ:

 1. 11. КОНТРОЛЬ ВИКОНАННЯ
 2. 13. ІНСПЕКТОР З КАДРІВ
 3. 25. Контроль как функция управления. Сущность и назначение контроля, требования к контролю
 4. 4.7.5. Забезпечення виконання зобов’язань України перед Радою Європи
 5. 8.4. Розробка маршрутної технології виконання управлінських функцій і проектування організаційного процесу
 6. 27. Процесс контроля, его этапы. Факторы эффективного контроля
 7. Контроль как функция менеджмента. Процесс контроля
 8. Виконання міжнародних зобов’язань України до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату
 9. Виды контроля, процесс контроля
 10. 11.2. Види контролю
 11. Процесс контроля
 12. Финансовый контроль
 13. 4. Итоговый контроль
 14. 14.1. Сущность управленческого контроля
 15. 11.3. Етапи проведення контролю
 16. КАКИМ БЫВАЕТ КОНТРОЛЬ?
 17. 13.2. Процес контролю та його зміст
 18. 47. ФАХІВЕЦЬ З НЕРУЙНІВНОГО КОНТРОЛЮ
 19. 64. НАЧАЛЬНИК ЛАБОРАТОРІЇ З КОНТРОЛЮ ВИРОБНИЦТВА