<<
>>

7. КАЛЬКУЛЯТОР

Завдання та обов'язки. Визначає на основі діючих рецептур, закупівельних цін, торгових націнок калькуляції на продукцію, яка реалізується на підприємствах громадського харчування. Визначає ціну на продукцію (страви, напівфабрикати, кулінарні та кондитерські вироби), що відпускається підприємством громадського харчування і товари з урахуванням місць їх реалізації.
Проводить у разі зміни рецептур, закупівельних цін та торгових націнок уточнення цін на готову продукцію і товари та вносить відповідні уточнення в калькуляційні картки. Веде реєстрацію калькуляційних карток за встановленою формою. Складає на основі заявок завідувача виробництва (шеф-кухаря) розрахунок необхідної кількості продуктів для приготування страв, напівфабрикатів та кулінарних виробів. Здійснює вибирання із товарних звітів і веде оперативний облік приготовлених страв та власної продукції. Виписує ярлики цін матеріально-відповідальним особам. Бере участь в інвентаризації товарно-матеріальних цінностей.

Повинен знати: нормативно-правові акти; положення, інструкції, інші керівні матеріали і документи стосовно продукції, яка реалізується в організаціях громадського харчування, правила користування збірниками рецептур страв та кулінарних виробів; норми розкладки і виходу готової продукції; торгові націнки та правила користування ними; порядок і правила розрахунку (калькулювання) відпускних цін на продукцію та товари громадського харчування; порядок оформлення калькуляційних карток та їх облік; правила експлуатації обчислювальної техніки; основи організації праці, основи законодавства про працю.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи
<< | >>
Источник: Довідник. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. 2004

Еще по теме 7. КАЛЬКУЛЯТОР:

 1. ЗАДАЧИ И УПРАЖНЕНИЯ
 2. Внутренняя норма доходности
 3. Экономические интересы
 4. 41. Поясните смысл идеи, выдвинутой Т. Вебленом:«институты – основа экономического поведения».
 5. ТАЇЛАНД
 6. Создание условий для роста на находящихся на стадии спада рынках
 7. 7.2. Стандартный ипотечный кредит
 8. Внешнеэкономические связи Японии
 9. 1.2. Новый тип прогностического сознания и его презумпции
 10. Расширение рынка с использованием существующих товаров
 11. Развитие экономики ведущих стран Азии в XX в.
 12. Цыганков П.А.. Международные отношения, 1996
 13. ПРЕДИСЛОВИЕ
 14. Глава.1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИСТОКИ И КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
 15. 1. Международные отношения в истории социально-политической мысли
 16. 2. Современные теории международных отношений
 17. 3. Французская социологическая школа
 18. ПРИМЕЧАНИЯ
 19. Глава.2 ОБЪЕКТ И ПРЕДМЕТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ