<<
>>

44. КОЧЕГАР ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПЕЧЕЙ

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процес спалювання твердого, рідкого і газоподібного палива в різного типу топках сушильних барабанів, випалювальних, муфельних та інших технологічних печах. Обслуговує камери висотою до двох поверхів для обжарювання і копчення ковбас та свинокопченостей. Регулює процес горіння, дуття, тяги і температурного режиму на обслуговуваному устаткуванні. Готує устаткування і паливо до роботи: чистить топки від шлаку і золи, чистить форсунки, мазутофільтри, перевіряє справність кладки колосників топки, стан і роботу шиберів, справність іскроуловлювальних пристроїв, стан форсунок, вентиляторів, регулювальної і контрольно-вимірювальної апаратури.
Вибирає режим роботи топок. Стежить за роботою топок, насосів, двигунів, газової комунікації, повітродувок, ексгаустерів тощо. Проводить поточний ремонт обслуговуваного устаткування.

Повинен знати: будову топок різного типу технологічних печей, вентиляторів, насосів двигунів, повітродувок, ексгаустерів, контрольно-вимірювальних приладів; методи ефективного використання устаткування; теплотворну здатність палива; нормальний технологічний режим і правила регулювання горіння палива.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процес спалювання твердого, рідкого і газоподібного палива в топках багатоподових і содових печей. Обслуговує камери висотою понад два поверхи для обжарювання і копчення ковбас і свинокопченостей. Регулює процес горіння, дуття, тяги і температурного режиму на обслуговуваному устаткуванні. Готує устаткування і паливо до роботи: чистить топки від шлаку і золи, чистить форсунки, мазутофільтри, перевіряє справність кладки колосників топки, стан і роботу шиберів справність іскроуловлювальних пристроїв, стан форсунок, вентиляторів, пускової, регулюючої і контрольно-вимірювальної апаратури. Вибирає режим роботи топок. Стежить за роботою топок, газової комунікації, повітродувок тощо. Проводить поточний ремонт обслуговуваного устаткування.

Повинен знати: будову топок багатоподових і содових печей, вентиляторів, повітродувок, контрольно-вимірювальних приладів; методи ефективного використання устаткування; теплотворну здатність палива; нормальний технологічний режим і правила регулювання горіння палива.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією кочегара технологічних печей 3 розряду - не менше 1 року
<< | >>
Источник: Довідник. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. 2004

Еще по теме 44. КОЧЕГАР ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПЕЧЕЙ:

 1. 83. МАШИНІСТ (КОЧЕГАР) КОТЕЛЬНІ
 2. 4.3. Технологічний прорив в індустрії
 3. 2.8.1. Поняття міжнародних технологічних послуг
 4. 75. НАЧАЛЬНИК ТЕХНОЛОГІЧНОГО БЮРО ЦЕХУ
 5. Інтеграція науково-технологічного потенціалу України у світове господарство
 6. Розвиток транспорту в контексті технологічних та політичних факторів
 7. 9. Технологічний вибір у суспільстві. Крива трансформації
 8. Технологічна монополія та цикл життя товару як фактори міжнародної торгівлі
 9. Використання потенціалу України із розширення середньо технологічних виробництв
 10. Міжнародна торгівля в контексті національного технологічного розвитку та спеціалізації
 11. 6.1. Світові тенденції інноваційно-технологічного розвитку торгівлі та їх особливості в Україні
 12. 2.2. Методологічні основи вибору пріоритетів науково-технологічного розвитку та механізми їх підтримки
 13. 103. ОПАЛЮВАЧ
 14. 15. ГАЗІВНИК