<<
>>

15. КОМІВОЯЖЕР

Завдання та обов'язки. Формує попит і сприяє забезпеченню збуту різних товарів (послуг) у віддалених від місця їх виробництва регіонах, а також одержання і розміщення замовлень на ці товари (послуги). За дорученням продавця товарів (послуг) та за його рахунок здійснює посередницькі функції на основі договору, який визначає характер доручення, а також розмір і порядок одержання винагороди за їх виконання. Виявляє потенційних покупців (замовників) на товари (послуги), що пропонуються з урахуванням їх вимог. Рекламує запропонований покупцеві (замовнику) товар (послугу) за наявними в нього зразками, каталогами та іншими рекламними виданнями, переконуючи покупця (замовника) в існуванні раніше невиявленої потреби саме в цих товарах (послугах) і в тому, що саме ці товари (послуги) найкращим чином вирішать його проблеми або задовольнять потреби. Збирає інформацію, яка характеризує кон'юнктуру ринку відповідних товарів (послуг) в цьому регіоні (попит, пропозиції, ціни, вимоги споживачів). Знаходить вигідних покупців (замовників), налагоджує і підтримує з ними ділові зв'язки, готуючи сприятливі умови для наступних контактів, проведення переговорів і укладання угод. Готує звіти про результати проведеної роботи зі збуту товарів (послуг).

Повинен знати: чинне законодавство, яке регулює підприємницьку діяльність; основи організації роботи з формування попиту і стимулювання збуту товарів (послуг); види реклами і основи організації рекламної діяльності; основні властивості, якісні та споживчі характеристики товарів (послуг), що пропонуються, чинні цінники і прейскуранти на них; форми і методи вивчення ринку; навички ділового спілкування; основи ринкової економіки, психології та законодавства про працю.

Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Без вимог до стажу роботи
<< | >>
Источник: Довідник. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. 2004

Еще по теме 15. КОМІВОЯЖЕР:

 1. ВСТУП
 2. 7.3. Типологія політичного лідерства
 3. 6.3. Стратегічні напрями структурно-територіальної організації оптової торгівлі
 4. Цыганков П.А.. Международные отношения, 1996
 5. ПРЕДИСЛОВИЕ
 6. Глава.1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИСТОКИ И КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
 7. 1. Международные отношения в истории социально-политической мысли
 8. 2. Современные теории международных отношений
 9. 3. Французская социологическая школа
 10. ПРИМЕЧАНИЯ
 11. Глава.2 ОБЪЕКТ И ПРЕДМЕТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
 12. 1. Понятие и критерии международных отношений
 13. 2. Мировая политика
 14. 3. Взаимосвязь внутренней и внешней политики
 15. 4. Предмет Международных отношений
 16. ПРИМЕЧАНИЯ
 17. Глава III ПРОБЛЕМА МЕТОДА В МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ
 18. 1. Значение проблемы метода
 19. 2. Методы анализа ситуации