<<
>>

12. КОРЕКТОР (КОРИГУВАННЯ ТЕКСТІВ)

Завдання та обов'язки. Здійснює вичитування відредагованого рукопису і читання коректурних відбитків з метою забезпечення графічної та лексичної однаковості різних елементів тексту, усунення орфографічних і пунктуаційних помилок, додержання технічних правил набору, а також виправлення недоліків змістового і стилістичного характеру.
Під час читання рукопису перевіряє його комплектність (наявність титульного аркуша, вступу, ілюстрацій, довідкового апарату тощо), порядкову нумерацію розділів у змісті, порівнює їх назви із заголовками в тексті, забезпечує правильність написання та уніфікацію термінів, символів, одиниць вимірювання, умовних скорочень, однакової форми позначень в ілюстраціях і тексті. Усуває неясність у написанні окремих букв і знаків, неправильну розбивку тексту на абзаци, узгоджує з редакторами помічені стилістичні помилки. Перевіряє правильність оформлення таблиць, виносок, формул, довідкового апарату видання, повноту бібліографічного опису і наявність відповідних посилань на джерела цитат і цифрових даних у тексті. Дає вказівки набирачу на машинах щодо набору дефісів, тире, багатозначних чисел тощо. Доповнює редакторський паспорт, відмічаючи в ньому всі особливості вичитування рукопису. Під час читання коректурних відбитків перевіряє відповідність набраного тексту оригіналу. Виправляє орфографічні, пунктуаційні і технічні помилки, допущені під час набирання або передрукування рукописів. Перевіряє правильність набирання тексту, заголовків, приміток та інших виділених частин видання відповідно до загальних правил поліграфічного виробництва і вказівок технічного редактора. Підписує рукописи до набору, видання - до друку і випуску у світ.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, нормативні та інші керівні матеріали з коректорської роботи; основи редакційно-видавничої роботи; порядок підготовки рукописів до здавання у виробництво, коректурних відбитків до друку; граматику і стилістику літературної мови, техніку вичитування рукописів; правила коректури і стандартні коректурні знаки; технічні правила набору; державні стандарти на термінологію, позначення та одиниці вимірювання; чинні умовні скорочення, які застосовуються в бібліографи на іноземних мовах; чинні нормативи на коректорську роботу; основи технології поліграфічного виробництва; основи економіки й організації праці.

Кваліфікаційні вимоги.

Старший коректор (коригування текстів): неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст) або повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта. Стаж роботи за професією коректора (коригування текстів) - не менше 2 років.

Коректор (коригування текстів): неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст) або повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта. Без вимог до стажу роботи.
<< | >>
Источник: Довідник. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. 2004

Еще по теме 12. КОРЕКТОР (КОРИГУВАННЯ ТЕКСТІВ):

 1. 3.4. Логічна схема розвитку управління
 2. 17. ОПЕРАТОР КОМП'ЮТЕРНОЇ ВЕРСТКИ
 3. 18. ОПЕРАТОР КОМП'ЮТЕРНОГО НАБОРУ
 4. 10.3.1. Основні принципи
 5. 11. ВИРОБНИК ТРАФАРЕТІВ, ШКАЛ ТА ПЛАТ
 6. 7.3. Технічні засоби в інформаційній системі
 7. 16.4.3. Процес постановки управлінського обліку
 8. 75. НАЧАЛЬНИК ТЕХНОЛОГІЧНОГО БЮРО ЦЕХУ
 9. 32. МЕНЕДЖЕР (УПРАВИТЕЛЬ) З РЕКЛАМИ
 10. 11.3. Етапи проведення контролю
 11. 31. ТЕХНІК-ПРОГРАМІСТ
 12. Ринкові відносини, їх суб’єкти і об’єкти
 13. 32. ТЕХНІК-ТЕХНОЛОГ
 14. Поняття, функції і види політичного маркетингу
 15. 64. ЛАБОРАНТ РЕНТГЕНОСПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛІЗУ
 16. Основні теорії державного регулювання
 17. Стратегія подолання економічної кризи й розвитку політичної системи України
 18. 38. НАЧАЛЬНИК ВИРОБНИЧОГО ВІДДІЛУ
 19. 13.1. Сутність, види та основні завдання контролю
 20. 33. МЕНЕДЖЕР (УПРАВИТЕЛЬ) ІЗ ЗБУТУ